Παρακολούθηση
Jørgen Primdahl
Jørgen Primdahl
Dept. of Geoscience and Natural Resource Management, University of Copenhagen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ign.ku.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The driving forces of landscape change in Europe: A systematic review of the evidence
T Plieninger, H Draux, N Fagerholm, C Bieling, M Bürgi, T Kizos, ...
Land use policy 57, 204-214, 2016
5192016
Environmental effects of agri-environmental schemes in Western Europe
J Primdahl, B Peco, J Schramek, E Andersen, JJ Oñate
Journal of environmental management 67 (2), 129-138, 2003
2562003
Agricultural landscapes as places of production and for living in owner’s versus producer’s decision making and the implications for planning
J Primdahl
Landscape and urban planning 46 (1-3), 143-150, 1999
1851999
Rural land-use and landscape dynaamics-analysis of'driving forces' in space and time
J Brandt, J Primdahl, A Reenberg
Land-use changes and their environmental impact in rural areas in Europe, 81-102, 1999
1531999
Land system changes in the context of urbanisation: Examples from the peri-urban area of Greater Copenhagen
AG Busck, SP Kristensen, S Præstholm, A Reenberg, J Primdahl
Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 106 (2), 21-34, 2006
1252006
Peri-urban food production and its relation to urban resilience
EGA Olsson, E Kerselaers, L Søderkvist Kristensen, J Primdahl, E Rogge, ...
Sustainability 8 (12), 1340, 2016
1162016
Current use of impact models for agri-environment schemes and potential for improvements of policy design and assessment
J Primdahl, JP Vesterager, JA Finn, G Vlahos, L Kristensen, H Vejre
Journal of environmental management 91 (6), 1245-1254, 2010
1152010
Agri-environmental schemes and the European agricultural landscapes: the role of indicators as valuing tools for evaluation
JJ Oñate, E Andersen, B Peco, J Primdahl
Landscape ecology 15, 271-280, 2000
1092000
Conceptual development of a harmonised method for tracking change and evaluating policy in the agri-environment: The Agri-environmental Footprint Index
G Purvis, G Louwagie, G Northey, S Mortimer, J Park, A Mauchline, J Finn, ...
environmental science & policy 12 (3), 321-337, 2009
882009
The farmer and landscape management: different roles, different policy approaches
J Primdahl, LS Kristensen, AG Busck
Geography Compass 7 (4), 300-314, 2013
782013
Multiple interfaces of the European landscape convention
M Jones, P Howard, KR Olwig, J Primdahl, I Sarlöv Herlin
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 61 (4), 207-216, 2007
782007
Spatial concepts in landscape analysis and policy: some implications of globalisation
S Swaffield, J Primdahl
Landscape ecology 21, 315-331, 2006
732006
The farmer as a landscape manager: Management roles and change patterns in a Danish region
J Primdahl, LS Kristensen
Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 111 (2), 107-116, 2011
722011
Guiding rural landscape change: Current policy approaches and potentials of landscape strategy making as a policy integrating approach
J Primdahl, LS Kristensen, S Swaffield
Applied Geography 42, 86-94, 2013
692013
Globalisation and agricultural landscapes: change patterns and policy trends in developed countries
J Primdahl, S Swaffield
Cambridge University Press, 2010
692010
Porous landscapes–the case of Greater Copenhagen
AG Busck, SP Kristensen, S Præstholm, J Primdahl
Urban Forestry & Urban Greening 7 (3), 145-156, 2008
652008
The Copenhagen Finger Plan: keeping a green space structure by a simple planning metaphor
H Vejre, J Primdahl, J Brandt
Europe's living landscapes, 310-331, 2007
65*2007
Landscape Analysis: Investigating the potentials of space and place
P Stahlschmidt, S Swaffield, J Primdahl, V Nellemann
Routledge, 2017
622017
Intersecting dynamics of agricultural structural change and urbanisation within European rural landscapes: Change patterns and policy implications
J Primdahl, E Andersen, S Swaffield, L Kristensen
Landscape Research 38 (6), 799-817, 2013
612013
European landscapes in transition
T Pinto-Correia, J Primdahl, GBM Pedroli, B Pedroli
Cambridge University Press, 2018
512018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20