Παρακολούθηση
Mehdi Tibouchi
Mehdi Tibouchi
Distinguished Researcher, NTT Corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα normalesup.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fully homomorphic encryption over the integers with shorter public keys
JS Coron, A Mandal, D Naccache, M Tibouchi
Annual Cryptology Conference, 487-504, 2011
6652011
Practical multilinear maps over the integers
JS Coron, T Lepoint, M Tibouchi
Annual Cryptology Conference, 476-493, 2013
5042013
Batch fully homomorphic encryption over the integers
JH Cheon, JS Coron, J Kim, MS Lee, T Lepoint, M Tibouchi, A Yun
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2013: 32nd Annual International Conference …, 2013
4942013
Public key compression and modulus switching for fully homomorphic encryption over the integers
JS Coron, D Naccache, M Tibouchi
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2012
4242012
Scale-invariant fully homomorphic encryption over the integers
JS Coron, T Lepoint, M Tibouchi
Public-Key Cryptography–PKC 2014: 17th International Conference on Practice …, 2014
2522014
Zeroizing without low-level zeroes: New MMAP attacks and their limitations
JS Coron, C Gentry, S Halevi, T Lepoint, HK Maji, E Miles, M Raykova, ...
Annual Cryptology Conference, 247-266, 2015
1942015
New multilinear maps over the integers
JS Coron, T Lepoint, M Tibouchi
Annual Cryptology Conference, 267-286, 2015
1912015
Efficient indifferentiable hashing into ordinary elliptic curves
E Brier, JS Coron, T Icart, D Madore, H Randriam, M Tibouchi
Advances in Cryptology–CRYPTO 2010: 30th Annual Cryptology Conference, Santa …, 2010
1732010
Side-channel attacks on BLISS lattice-based signatures: Exploiting branch tracing against strongswan and electromagnetic emanations in microcontrollers
T Espitau, PA Fouque, B Gérard, M Tibouchi
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1592017
Tightly secure signatures from lossy identification schemes
M Abdalla, PA Fouque, V Lyubashevsky, M Tibouchi
Journal of Cryptology 29, 597-631, 2016
135*2016
Huff’s model for elliptic curves
M Joye, M Tibouchi, D Vergnaud
Algorithmic Number Theory: 9th International Symposium, ANTS-IX, Nancy …, 2010
1212010
Cryptanalysis of GGH15 multilinear maps
JS Coron, MS Lee, T Lepoint, M Tibouchi
Advances in Cryptology–CRYPTO 2016: 36th Annual International Cryptology …, 2016
1182016
LadderLeak: Breaking ECDSA with less than one bit of nonce leakage
DF Aranha, FR Novaes, A Takahashi, M Tibouchi, Y Yarom
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
892020
Conversion from arithmetic to boolean masking with logarithmic complexity
JS Coron, J Großschädl, M Tibouchi, PK Vadnala
Fast Software Encryption: 22nd International Workshop, FSE 2015, Istanbul …, 2015
822015
Masking dilithium: Efficient implementation and side-channel evaluation
V Migliore, B Gérard, M Tibouchi, PA Fouque
Applied Cryptography and Network Security: 17th International Conference …, 2019
802019
Masking the GLP lattice-based signature scheme at any order
G Barthe, S Belaïd, T Espitau, PA Fouque, B Grégoire, M Rossi, ...
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2018: 37th Annual International Conference …, 2018
752018
Zeroizing attacks on indistinguishability obfuscation over CLT13
JS Coron, MS Lee, T Lepoint, M Tibouchi
Public-Key Cryptography–PKC 2017: 20th IACR International Conference on …, 2017
732017
Cryptanalysis of two candidate fixes of multilinear maps over the integers
JS Coron, T Lepoint, M Tibouchi
Cryptology ePrint Archive, 2014
722014
Indifferentiable deterministic hashing to elliptic and hyperelliptic curves
RR Farashahi, PA Fouque, I Shparlinski, M Tibouchi, J Voloch
Mathematics of Computation 82 (281), 491-512, 2013
722013
Side-channel analysis of Weierstrass and Koblitz curve ECDSA on Android smartphones
P Belgarric, PA Fouque, G Macario-Rat, M Tibouchi
Topics in Cryptology-CT-RSA 2016: The Cryptographers' Track at the RSA …, 2016
672016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20