Παρακολούθηση
Chris J. Roy
Chris J. Roy
Crofton Department of Aerospace and Ocean Engineering, Virginia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Verification and validation in scientific computing
WL Oberkampf, CJ Roy
Cambridge University Press, 2010
17902010
A comprehensive framework for verification, validation, and uncertainty quantification in scientific computing
CJ Roy, WL Oberkampf
Computer methods in applied mechanics and engineering 200 (25-28), 2131-2144, 2011
7862011
Review of code and solution verification procedures for computational simulation
CJ Roy
Journal of Computational Physics 205 (1), 131-156, 2005
6052005
Review and assessment of turbulence models for hypersonic flows
CJ Roy, FG Blottner
Progress in Aerospace Sciences 42 (7-8), 469-530, 2006
2802006
Quantifying and reducing model-form uncertainties in Reynolds-averaged Navier–Stokes simulations: A data-driven, physics-informed Bayesian approach
H Xiao, JL Wu, JX Wang, R Sun, CJ Roy
Journal of Computational Physics 324, 115-136, 2016
2682016
Grid convergence error analysis for mixed-order numerical schemes
CJ Roy
AIAA journal 41 (4), 595-604, 2003
2602003
Verification of Euler/Navier–Stokes codes using the method of manufactured solutions
CJ Roy, CC Nelson, TM Smith, CC Ober
International Journal for Numerical Methods in Fluids 44 (6), 599-620, 2004
2042004
Review of discretization error estimators in scientific computing
C Roy
48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and …, 2010
1462010
Summary data from the sixth AIAA CFD drag prediction workshop: CRM cases
EN Tinoco, OP Brodersen, S Keye, KR Laflin, E Feltrop, JC Vassberg, ...
Journal of Aircraft 55 (4), 1352-1379, 2018
1362018
A complete framework for verification, validation, and uncertainty quantification in scientific computing
C Roy, W Oberkampf
48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and …, 2010
1042010
Assessment of one-and two-equation turbulence models for hypersonic transitional flows
CJ Roy, FG Blottner
Journal of Spacecraft and Rockets 38 (5), 699-710, 2001
952001
Strategies for driving mesh adaptation in CFD
C Roy
47th AIAA aerospace sciences meeting including the new horizons forum and …, 2009
762009
DOE's effort to reduce truck aerodynamic drag-joint experiments and computations lead to smart design
R McCallen, K Salari, J Ortega, P Castellucci, F Browand, M Hammache, ...
34th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 2249, 2004
752004
Richardson extrapolation-based discretization uncertainty estimation for computational fluid dynamics
TS Phillips, CJ Roy
Journal of Fluids Engineering 136 (12), 2014
702014
Verification and Validation for Laminar Hypersonic Flow elds, Part 1: Verification
CJ Roy, MA McWherter-Payne, WL Oberkampf
AIAA journal 41 (10), 2003
682003
Methodology for turbulence model validation: application to hypersonic flows
CJ Roy, FG Blottner
Journal of spacecraft and rockets 40 (3), 313-325, 2003
662003
Development of a one-equation transition/turbulence model
JR Edwards, CJ Roy, FG Blottner, HA Hassan
AIAA journal 39 (9), 1691-1698, 2001
572001
Verification of a compressible CFD code using the method of manufactured solutions
CJ Roy, TM Smith, CC Ober
32nd AIAA Fluid Dynamics Conference, 2002
522002
Preconditioned multigrid methods for two-dimensional combustion calculations at all speeds
JR Edwards, CJ Roy
AIAA journal 36 (2), 185-192, 1998
521998
Evaluation of detached eddy simulation for turbulent wake applications
MF Barone, CJ Roy
AIAA journal 44 (12), 3062-3071, 2006
502006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20