Παρακολούθηση
Erginbay Uğurlu
Erginbay Uğurlu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aydin.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Income Inequality and Inflation in the EU
E Thalassinos, E Ugurlu, Y Muratoglu
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2012
1562012
Modeling volatility in the stock markets using GARCH models: European emerging economies and Turkey
E Ugurlu, E Thalassinos, Y Muratoglu
Eleftherios Thalassinos, 2014
712014
BÜYÜME, DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
F Bilgili, E UĞURLU
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (23), 127-151, 2007
582007
Real Exchange Rate and Economic Growth: Turkey
E Uğurlu
MANAS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 191-212, 2009
56*2009
Durağanlık ve birim kök sınamaları
E Uğurlu
İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü (Ders Notları) 1, 17, 2009
442009
Effect of COVID-19 on international trade among the Visegrad countries
E Ugurlu, I Jindřichovská
Journal of Risk and Financial Management 15 (2), 41, 2022
342022
Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach
I Jindrichovska, E Ugurlu, D Kubickova
Ekonomika a management, 2013
322013
Comparison of forecasting volatility in the Czech Republic stock market
IE Thalassinos, E Ugurlu, Y Muratoglu
Applied Economics and Finance 2 (1), 11-18, 2015
282015
Growth and Openness Relationship in the EU15:Panel Data Analysis
E Ugurlu
Ekonomika 2 (89), 2010
282010
Renewable energy strategies for sustainable development in the European Union
E Uğurlu
Renewable energy: International perspectives on sustainability, 63-87, 2019
232019
Ham Petrol İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye
E Ugurlu, A Ünsal
MPRA Paper, 2009
21*2009
EU and China trends in trade in challenging times
I Jindřichovská, E Uğurlu
Journal of Risk and Financial Management 14 (2), 71, 2021
202021
Estimating gravity model in the Czech Republic: empirical study of impact of IFRS on Czech international trade
E Ugurlu, I Jindrichovska
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2019
202019
Modelling volatility: Evidence from the Bucharest stock exchange
E Uğurlu
Journal of Applied Economic Sciences (JAES) 9 (30), 718-720, 2014
202014
Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonun Öngörüsü
E UĞURLU, B SARAÇOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2 …, 2010
202010
Managerial issues regarding the role of natural gas in the transition of energy and the impact of natural gas consumption on the GDP of selected countries
E Thalassinos, M Kadłubek, LM Thong, TV Hiep, E Ugurlu
Resources 11 (5), 42, 2022
172022
Exploring the trend of czech FDIs and their effect to institutional environment
I Jindřichovská, E Ugurlu, EI Thalassinos
International Journal of Economics and Business Administration 8 (1), 2020
172020
Economic activities and management issues for the environment: An Environmental Kuznets Curve (EKC) and STIRPAT analysis in Turkey
M Ojaghlou, E Ugurlu, M Kadłubek, E Thalassinos
Resources 12 (5), 57, 2023
162023
Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi
M ALTINTAŞ, D Güvercin, E Uğurlu
Ekonomik Yaklasim 19 (Special), 17-32, 2008
152008
NOWCASTING CREDIT DEMAND IN TURKEY WITH GOOGLE TRENDS DATA
EU Ömer ZEYBEK
Journal of Applied Economic Sciences 10 (32), 293-300, 2015
14*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20