Παρακολούθηση
Thomas E. Nichols
Thomas E. Nichols
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bdi.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tract-based spatial statistics: voxelwise analysis of multi-subject diffusion data
SM Smith, M Jenkinson, H Johansen-Berg, D Rueckert, TE Nichols, ...
Neuroimage 31 (4), 1487-1505, 2006
63482006
Nonparametric permutation tests for functional neuroimaging: a primer with examples
TE Nichols, AP Holmes
Human brain mapping 15 (1), 1-25, 2002
59652002
Thresholding of statistical maps in functional neuroimaging using the false discovery rate
CR Genovese, NA Lazar, T Nichols
Neuroimage 15 (4), 870-878, 2002
50662002
Threshold-free cluster enhancement: addressing problems of smoothing, threshold dependence and localisation in cluster inference
SM Smith, TE Nichols
Neuroimage 44 (1), 83-98, 2009
43682009
Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images
WD Penny, KJ Friston, JT Ashburner, SJ Kiebel, TE Nichols
Elsevier, 2011
41242011
Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates
A Eklund, TE Nichols, H Knutsson
Proceedings of the national academy of sciences 113 (28), 7900-7905, 2016
30932016
Large-scale automated synthesis of human functional neuroimaging data
T Yarkoni, RA Poldrack, TE Nichols, DC Van Essen, TD Wager
Nature methods 8 (8), 665-670, 2011
27382011
Permutation inference for the general linear model
AM Winkler, GR Ridgway, MA Webster, SM Smith, TE Nichols
Neuroimage 92, 381-397, 2014
26412014
Valid conjunction inference with the minimum statistic
T Nichols, M Brett, J Andersson, T Wager, JB Poline
Neuroimage 25 (3), 653-660, 2005
18522005
Network modelling methods for FMRI
SM Smith, KL Miller, G Salimi-Khorshidi, M Webster, CF Beckmann, ...
Neuroimage 54 (2), 875-891, 2011
18062011
Controlling the familywise error rate in functional neuroimaging: a comparative review
T Nichols, S Hayasaka
Statistical Methods in Medical Research 12 (5), 419-446, 2003
12812003
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
9362017
Placebo effects mediated by endogenous opioid activity on µ-opioid receptors
JK Zubieta, JA Bueller, LR Jackson, DJ Scott, Y Xu, RA Koeppe, ...
The Journal of neuroscience 25 (34), 7754, 2005
9322005
Handbook of functional MRI data analysis
RA Poldrack, JA Mumford, TE Nichols
Cambridge University Press, 2011
8502011
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
8152016
Functional connectomics from resting-state fMRI
SM Smith, D Vidaurre, CF Beckmann, MF Glasser, M Jenkinson, KL Miller, ...
Trends in cognitive sciences 17 (12), 666-682, 2013
7982013
Nonstationary cluster-size inference with random field and permutation methods
S Hayasaka, KL Phan, I Liberzon, KJ Worsley, TE Nichols
Neuroimage 22 (2), 676-687, 2004
7182004
Common genetic variants influence human subcortical brain structures
DP Hibar, JL Stein, ME Renteria, A Arias-Vasquez, S Desrivières, ...
Nature 520 (7546), 224-229, 2015
7142015
A positive-negative mode of population covariation links brain connectivity, demographics and behavior
SM Smith, TE Nichols, D Vidaurre, AM Winkler, TEJ Behrens, MF Glasser, ...
Nature neuroscience 18 (11), 1565-1567, 2015
6672015
Identification of common variants associated with human hippocampal and intracranial volumes
JL Stein, SE Medland, AA Vasquez, DP Hibar, RE Senstad, AM Winkler, ...
Nature Genetics 44 (5), 552-561, 2012
6432012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20