Παρακολούθηση
Thomas E. Nichols
Thomas E. Nichols
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bdi.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tract-based spatial statistics: voxelwise analysis of multi-subject diffusion data
SM Smith, M Jenkinson, H Johansen-Berg, D Rueckert, TE Nichols, ...
Neuroimage 31 (4), 1487-1505, 2006
72212006
Nonparametric permutation tests for functional neuroimaging: a primer with examples
TE Nichols, AP Holmes
Human brain mapping 15 (1), 1-25, 2002
66882002
Thresholding of statistical maps in functional neuroimaging using the false discovery rate
CR Genovese, NA Lazar, T Nichols
Neuroimage 15 (4), 870-878, 2002
53342002
Threshold-free cluster enhancement: addressing problems of smoothing, threshold dependence and localisation in cluster inference
SM Smith, TE Nichols
Neuroimage 44 (1), 83-98, 2009
52192009
Statistical parametric mapping: the analysis of functional brain images
WD Penny, KJ Friston, JT Ashburner, SJ Kiebel, TE Nichols
Elsevier, 2011
49562011
Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates
A Eklund, TE Nichols, H Knutsson
Proceedings of the national academy of sciences 113 (28), 7900-7905, 2016
36752016
Large-scale automated synthesis of human functional neuroimaging data
T Yarkoni, RA Poldrack, TE Nichols, DC Van Essen, TD Wager
Nature methods 8 (8), 665-670, 2011
35072011
Permutation inference for the general linear model
AM Winkler, GR Ridgway, MA Webster, SM Smith, TE Nichols
Neuroimage 92, 381-397, 2014
34462014
Network modelling methods for FMRI
SM Smith, KL Miller, G Salimi-Khorshidi, M Webster, CF Beckmann, ...
Neuroimage 54 (2), 875-891, 2011
20852011
Valid conjunction inference with the minimum statistic
T Nichols, M Brett, J Andersson, T Wager, JB Poline
Neuroimage 25 (3), 653-660, 2005
19822005
Controlling the familywise error rate in functional neuroimaging: a comparative review
T Nichols, S Hayasaka
Statistical Methods in Medical Research 12 (5), 419-446, 2003
13912003
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
13552016
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
12762017
SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank
G Douaud, S Lee, F Alfaro-Almagro, C Arthofer, C Wang, P McCarthy, ...
Nature 604 (7907), 697-707, 2022
11492022
Reproducible brain-wide association studies require thousands of individuals
S Marek, B Tervo-Clemmens, FJ Calabro, DF Montez, BP Kay, ...
Nature 603 (7902), 654-660, 2022
11272022
Functional connectomics from resting-state fMRI
SM Smith, D Vidaurre, CF Beckmann, MF Glasser, M Jenkinson, KL Miller, ...
Trends in cognitive sciences 17 (12), 666-682, 2013
10202013
Placebo effects mediated by endogenous opioid activity on µ-opioid receptors
JK Zubieta, JA Bueller, LR Jackson, DJ Scott, Y Xu, RA Koeppe, ...
The Journal of neuroscience 25 (34), 7754, 2005
10202005
Handbook of functional MRI data analysis
RA Poldrack, JA Mumford, TE Nichols
Cambridge University Press, 2011
10182011
Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams
R Botvinik-Nezer, F Holzmeister, CF Camerer, A Dreber, J Huber, ...
Nature 582 (7810), 84-88, 2020
9072020
Common genetic variants influence human subcortical brain structures
DP Hibar, JL Stein, ME Renteria, A Arias-Vasquez, S Desrivières, ...
Nature 520 (7546), 224-229, 2015
8422015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20