Παρακολούθηση
Linglong Dai
Linglong Dai
Professor, Tsinghua University; IEEE Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsinghua.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-orthogonal multiple access for 5G: solutions, challenges, opportunities, and future research trends
L Dai, B Wang, Y Yuan, S Han, I Chih-Lin, Z Wang
IEEE Communications Magazine 53 (9), 74-81, 2015
31152015
A survey of non-orthogonal multiple access for 5G
L Dai, B Wang, Z Ding, Z Wang, S Chen, L Hanzo
IEEE communications surveys & tutorials 20 (3), 2294-2323, 2018
12462018
Millimeter wave communications for future mobile networks
M Xiao, S Mumtaz, Y Huang, L Dai, Y Li, M Matthaiou, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 1909-1935, 2017
10742017
Energy-efficient hybrid analog and digital precoding for mmWave MIMO systems with large antenna arrays
X Gao, L Dai, S Han, I Chih-Lin, RW Heath
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (4), 998-1009, 2016
10392016
Millimeter-wave massive MIMO communication for future wireless systems: A survey
SA Busari, KMS Huq, S Mumtaz, L Dai, J Rodriguez
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (2), 836-869, 2017
6872017
Reconfigurable intelligent surface-based wireless communications: Antenna design, prototyping, and experimental results
L Dai, B Wang, M Wang, X Yang, J Tan, S Bi, S Xu, F Yang, Z Chen, ...
IEEE access 8, 45913-45923, 2020
6222020
MmWave massive-MIMO-based wireless backhaul for the 5G ultra-dense network
Z Gao, L Dai, D Mi, Z Wang, MA Imran, MZ Shakir
IEEE Wireless communications 22 (5), 13-21, 2015
4982015
Spatially common sparsity based adaptive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO
Z Gao, L Dai, Z Wang, S Chen
IEEE transactions on signal processing 63 (23), 6169-6183, 2015
4802015
Active RIS vs. passive RIS: Which will prevail in 6G?
Z Zhang, L Dai, X Chen, C Liu, F Yang, R Schober, HV Poor
IEEE Transactions on Communications 71 (3), 1707-1725, 2022
4352022
Optimal 3D-trajectory design and resource allocation for solar-powered UAV communication systems
Y Sun, D Xu, DWK Ng, L Dai, R Schober
IEEE Transactions on Communications 67 (6), 4281-4298, 2019
4082019
Spectrum and energy-efficient beamspace MIMO-NOMA for millimeter-wave communications using lens antenna array
B Wang, L Dai, Z Wang, N Ge, S Zhou
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (10), 2370-2382, 2017
3542017
Channel estimation for millimeter-wave massive MIMO with hybrid precoding over frequency-selective fading channels
Z Gao, C Hu, L Dai, Z Wang
IEEE Communications Letters 20 (6), 1259-1262, 2016
3312016
Channel estimation for orthogonal time frequency space (OTFS) massive MIMO
W Shen, L Dai, J An, P Fan, RW Heath
IEEE Transactions on Signal Processing 67 (16), 4204-4217, 2019
3042019
On low-resolution ADCs in practical 5G millimeter-wave massive MIMO systems
J Zhang, L Dai, X Li, Y Liu, L Hanzo
IEEE Communications Magazine 56 (7), 205-211, 2018
2902018
Low-complexity soft-output signal detection based on Gauss–Seidel method for uplink multiuser large-scale MIMO systems
L Dai, X Gao, X Su, S Han, I Chih-Lin, Z Wang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (10), 4839-4845, 2014
2902014
MmWave massive MIMO: a paradigm for 5G
S Mumtaz, J Rodriguez, L Dai
Academic Press, 2016
2872016
Near-optimal beam selection for beamspace mmWave massive MIMO systems
X Gao, L Dai, Z Chen, Z Wang, Z Zhang
IEEE Communications Letters 20 (5), 1054-1057, 2016
2862016
Hybrid precoding-based millimeter-wave massive MIMO-NOMA with simultaneous wireless information and power transfer
L Dai, B Wang, M Peng, S Chen
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (1), 131-141, 2018
2812018
On the spectral efficiency of massive MIMO systems with low-resolution ADCs
J Zhang, L Dai, S Sun, Z Wang
IEEE Communications Letters 20 (5), 842-845, 2016
2772016
Two-timescale channel estimation for reconfigurable intelligent surface aided wireless communications
C Hu, L Dai, S Han, X Wang
IEEE Transactions on Communications 69 (11), 7736-7747, 2021
2762021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20