Παρακολούθηση
Thomas Brovelli (Meyer)
Thomas Brovelli (Meyer)
Google, Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implicitation of Discourse Connectives in (Machine) Translation
T Meyer, B Webber
Proceedings of the 1st DiscoMT Workshop at ACL 2013 (51th Annual Meeting of …, 2013
822013
Using Sense-labeled Discourse Connectives for Statistical Machine Translation
T Meyer, A Popescu-Belis
EACL 2012 Workshop on Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra), 2012
812012
Annotating the meaning of discourse connectives by looking at their translation: The translation-spotting technique
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer
Dialogue & Discourse 4 (2), 65-86, 2013
682013
Extracting Directional and Comparable Corpora from a Multilingual Corpus for Translation Studies
B Cartoni, T Meyer
Language Resources and Evaluation (LREC), 2012
572012
Machine Translation of Labeled Discourse Connectives
T Meyer, A Popescu-Belis, N Hajlaoui, A Gesmundo
Proceedings of the Tenth Biennial Conference of the Association for Machine …, 2012
532012
How comparable are parallel corpora? Measuring the distribution of general vocabulary and connectives
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer, A Popescu-Belis
Proceedings of the 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora …, 2011
502011
English-French Verb Phrase Alignment in Europarl for Tense Translation Modeling
S Loáiciga, T Meyer, A Popescu-Belis
The Ninth Language Resources and Evaluation Conference, 2014
47*2014
Using the Europarl corpus for cross-linguistic research
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer
Belgian Journal of Linguistics 27 (1), 23-42, 2013
472013
Multilingual annotation and disambiguation of discourse connectives for machine translation
T Meyer, A Popescu-Belis, S Zufferey, B Cartoni
Proceedings of the SIGDIAL 2011 Conference, 194-203, 2011
472011
Discourse-level annotation over europarl for machine translation: Connectives and pronouns
A Popescu-Belis, T Meyer, J Liyanapathirana, B Cartoni, S Zufferey
Proceedings of the eighth international conference on Language Resources and …, 2012
362012
Discourse-level Annotation over Europarl for Machine Translation: Connectives and Pronouns.
A Popescu-Belis, T Meyer, J Liyanapathirana, B Cartoni, S Zufferey
LREC, 2716-2720, 2012
362012
Disambiguating temporal-contrastive connectives for machine translation
T Meyer
Proceedings of the ACL 2011 Student Session, 46-51, 2011
302011
Detecting Narrativity to Improve English to French Translation of Simple Past Verbs
T Meyer, C Grisot, A Popescu-Belis
Proceedings of the 1st DiscoMT Workshop at ACL 2013 (51th Annual Meeting of …, 2013
292013
Machine Translation with Many Manually Labeled Discourse Connectives
T Meyer, L Poláková
Proceedings of the 1st DiscoMT Workshop at ACL 2013 (51th Annual Meeting of …, 2013
282013
Disambiguating Discourse Connectives for Statistical Machine Translation
T Meyer, N Hajlaoui, A Popescu-Belis
Transactions of Speech and Language Processing 23 (7), 1184-1197, 2015
252015
Discourse-level features for statistical machine translation
T Meyer
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2014
212014
Automatic Speech Recognition and Translation of a Swiss German Dialect: Walliserdeutsch
PN Garner, D Imseng, T Meyer
Fifteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2014
162014
A Survey on Language Modeling using Neural Networks
N Pappas, T Meyer
Idiap, 2012
132012
Cross-linguistic annotation of narrativity for English/French verb tense disambiguation
C Grisot, T Meyer
9th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference, 2014
72014
Disambiguating discourse connectives using parallel corpora: senses vs. translations
T Meyer, C Roze, B Cartoni, L Danlos, S Zufferey, A Popescu-Belis
Corpus Linguistics, 2011
72011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20