Παρακολούθηση
Hiroshi Saruwatari
Hiroshi Saruwatari
Professor, The University of Tokyo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipc.i.u-tokyo.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The fundamental limitation of frequency domain blind source separation for convolutive mixtures of speech
S Araki, R Mukai, S Makino, T Nishikawa, H Saruwatari
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 11 (2), 109-116, 2003
4802003
Determined blind source separation unifying independent vector analysis and nonnegative matrix factorization
D Kitamura, N Ono, H Sawada, H Kameoka, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 24 (9), 1626 …, 2016
3122016
Evaluation of blind signal separation method using directivity pattern under reverberant conditions
S Kurita, H Saruwatari, S Kajita, K Takeda, F Itakura
2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2000
2772000
Blind source separation combining independent component analysis and beamforming
H Saruwatari, S Kurita, K Takeda, F Itakura, T Nishikawa, K Shikano
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2003 (11), 1-12, 2003
2572003
Blind source separation based on a fast-convergence algorithm combining ICA and beamforming
H Saruwatari, T Kawamura, T Nishikawa, A Lee, K Shikano
IEEE Transactions on Audio, speech, and language processing 14 (2), 666-678, 2006
2352006
Statistical parametric speech synthesis incorporating generative adversarial networks
Y Saito, S Takamichi, H Saruwatari
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (1), 84-96, 2017
2272017
Voice conversion algorithm based on Gaussian mixture model with dynamic frequency warping of STRAIGHT spectrum
T Toda, H Saruwatari, K Shikano
2001 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2001
2222001
Speaking-aid systems using GMM-based voice conversion for electrolaryngeal speech
K Nakamura, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
Speech communication 54 (1), 134-146, 2012
1972012
Blind spatial subtraction array for speech enhancement in noisy environment
Y Takahashi, T Takatani, K Osako, H Saruwatari, K Shikano
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 17 (4), 650-664, 2009
1422009
Maximum likelihood voice conversion based on GMM with STRAIGHT mixed excitation
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
1312006
GMM-based voice conversion applied to emotional speech synthesis
H Kawanami, Y Iwami, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
1182003
Equivalence between frequency-domain blind source separation and frequency-domain adaptive beamforming for convolutive mixtures
S Araki, S Makino, Y Hinamoto, R Mukai, T Nishikawa, H Saruwatari
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2003 (11), 1-10, 2003
1032003
JSUT corpus: free large-scale Japanese speech corpus for end-to-end speech synthesis
R Sonobe, S Takamichi, H Saruwatari
arXiv preprint arXiv:1711.00354, 2017
962017
Public speech-oriented guidance system with adult and child discrimination capability
R Nisimura, A Lee, H Saruwatari, K Shikano
2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2004
932004
Noice robust real world spoken dialogue system using GMM based rejection of unintended inputs
A Lee, K Nakamura, R Nisimura, H Saruwatari, K Shikano
922004
Automatic optimization scheme of spectral subtraction based on musical noise assessment via higher-order statistics
Y Uemura, Y Takahashi, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo
832008
Musical-noise-free speech enhancement based on optimized iterative spectral subtraction
R Miyazaki, H Saruwatari, T Inoue, Y Takahashi, K Shikano, K Kondo
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (7), 2080-2094, 2012
792012
Blind source separation of acoustic signals based on multistage ICA combining frequency-domain ICA and time-domain ICA
T Nishikawa, H Saruwatari, K Shikano
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2003
782003
Blind source separation combining frequency-domain ICA and beamforming
H Saruwatari, S Kurita, K Takeda
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
752001
A review of blind source separation methods: two converging routes to ILRMA originating from ICA and NMF
H Sawada, N Ono, H Kameoka, D Kitamura, H Saruwatari
APSIPA Transactions on Signal and Information Processing 8, 2019
722019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20