Παρακολούθηση
Tarek Edrees Saaed Alqado
Tarek Edrees Saaed Alqado
Phd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ltu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A state-of-the-art review of structural control systems
T Saaed, N George, JE Jonasson, H Hans
Journal of Vibration and Control, 2013
2902013
Posicast control of structures using MR dampers
TE Alqado, G Nikolakopoulos
Structural control and health monitoring 23 (8), 1121-1134, 2016
152016
Semi‐active control of flexible structures using closed‐loop input shaping techniques
TE Alqado, G Nikolakopoulos, L Dritsas
Structural Control and Health Monitoring 24 (5), e1913, 2017
122017
Structural control and identification of civil engineering structures
T Edrees
Luleå tekniska universitet, 2015
92015
Comfort level identification for irregular multi-storey building
TES Alqado, G Nikolakopoulos, JE Jonasson
Automation in Construction 50, 40-49, 2014
82014
Effect of Dynamic Analysis and Modal Combinations on Structural Design of Irregular High Rise Steel Buildings
BJ Alsulayfani, T Saaed
Asian Journal of Applied Sciences 2 (4), 348-362, 2009
82009
Identification of building damage using ARMAX model: A parametric study
TE Saaed, G Nikolakopoulos
Diagnostyka 17 (3), 3--14, 2016
52016
OPTIMIZATION OF SPACE FRAME DESIGN
BJ Alsulayfani, T Saaed
International Conference on Innovative and smart Structural Systems for …, 2008
22008
Investigation of changes in modal characteristics before and after damage of a railway bridge: a case study
TE Saaed, G Nikolakopoulos, N Grip, JE Jonasson
The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering 8 (2), 131-144, 2015
12015
Design and Cost Comparison Between Frame & Shear Walls Structural Systems for Multi Story Buildings
T Saaed
Al-Rafidain Engineering 17 (1), 34-53, 2009
1*2009
A comparative study on the identification of building natural frequencies based on parametric models
T Saaed, G Nikolakopoulos, JE Jonasson
Proceedings of the IASTED International Conference Modelling, Identification …, 2014
2014
Structural Identification of Civil Engineering Structures
T Edrees
Luleå tekniska universitet, 2014
2014
Semi-active structural control strategies
T Edrees, G Nikolakopoulos, JE Jonasson
Nordic Concrete Research 50, 31-34, 2014
2014
Effect of Spans Length on Structural Design of Multi story Buildings
T Saaed, NH Al-Jubory
Al-Rafidain Engineering 19 (4), 40-62, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14