Follow
Szymon Fierek
Szymon Fierek
Assistant Professor, Poznan University of Technology
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Planning of an integrated urban transportation system based on macro–simulation and MCDM/A methods
S Fierek, J Zak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 54, 567-579, 2012
512012
Evaluation of Different Transportation Solutions with the Application of Macro Simulation tools and Multiple Criteria Group Decision Making/Aiding Methodology
J Żak, S Fierek, M Kruszyński
Procedia - Social and Behavioral Sciences 111, 340–349, 2014
312014
Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system
P Sawicki, M Kiciński, S Fierek
Archives of Transport 37 (1), 55--66, 2016
242016
Design and evaluation of alternative solutions for an integrated urban transportation system
J Zak, S Fierek
11th World Conference on Transport ResearchWorld Conference on Transport …, 2007
212007
Multiple criteria evaluation of P&R lots location
S Fierek, M Bieńczak, P Zmuda-Trzebiatowski
Transportation Research Procedia 47, 489-496, 2020
132020
Multiple criteria evaluation of the mass transit systems in european cities
S Fierek, J Żak, K Solecka, M Kruszyński
Logistyka, 2012
122012
Mixed public transport lines construction and vehicle˘s depots location problems
P Sawicki, S Fierek
Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems …, 2018
82018
Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Logistyka, 2014
82014
Wielokryterialna ocena wariantów przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym na przykładzie modernizacji Ronda Rataje w Poznaniu,„
P Zmuda-Trzebiatowski, M Bieńczak, M Kiciński, S Fierek, J Żak
Technika transportu szynowego, 4585-4594, 2012
82012
Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w oparciu o regionalny model podróży
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Transport 105, 5-20, 2015
62015
Zastosowanie koncepcji "dobrego zarz±dzania publicznego" do wyboru tramwajów dla systemu miejskiego transportu zbiorowego
M Kruszyński, S Fierek, J Żak
Logistyka, 2012
62012
Problem jednoczesnego wyznaczania przebiegu linii i lokalizacji zajezdni w systemie transportu zbiorowego
P Sawicki, S Fierek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej–Transport 119, 429-444, 2017
52017
Multiple Level, Multiple Criteria Ranking of Transportation Projects
J Żak, S Fierek, P Żmuda-Trzebiatowski, M Kruszyński
Conference Presentation of the 13th World Conference on Transport Research …, 2013
52013
Multiple Level, Multiple Criteria Ranking of Transportation Project
J Zak, S Fierek, P Zmuda-Trzebiatowski, M Kruszynski
Proceedings of the 13th World Conference on Transport Research, Rio de …, 2013
52013
Wykorzystanie symulacyjnych modeli podróży i wielokryterialnej metody rankingowej do projektowania rozbudowy sieci tramwajowej
S Fierek, A Szarata, J Żak
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
52012
The impact of long-term travel demand changes on mixed decision problems of mass transit lines construction and vehicles˘ depots location
P Sawicki, S Fierek
Technical Transactions 115 (6), 103-112, 2018
42018
Wielopoziomowe struktury syntetyczne a struktury dedykowane w modelowaniu i prognozowaniu potoków ruchu
A Krych, M Cejrowski, S Fierek, M Kaczmarek, A Maćkowiak, K McFarland, ...
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
42012
Uspokajanie ruchu w historycznych dzielnicach miast. Studium przypadku: Poznań
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, A Merkisz-Guranowska, ...
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 120, 19-28, 2018
32018
Zastosowanie menedżerskich gier symulacyjnych w kształceniu z zakresu transportu i logistyki. Część 2. Gry niekomputerowe
P Żmuda-Trzebiatowski, M Bieńczak, S Fierek
Logistyka, 2011
3*2011
A multi-criteria decision making approach for the evaluation of roads and streets system in Gniezno
M Kicinski, M Bienczak, S Fierek, A Merkisz-Guranowska, ...
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми …, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20