Παρακολούθηση
Yong Sheng Soh
Yong Sheng Soh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy efficient heterogeneous cellular networks
YS Soh, TQS Quek, M Kountouris, H Shin
IEEE Journal on selected areas in communications 31 (5), 840-850, 2013
6312013
Cognitive hybrid division duplex for two-tier femtocell networks
YS Soh, TQS Quek, M Kountouris, G Caire
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (10), 4852-4865, 2013
532013
Dynamic sleep mode strategies in energy efficient cellular networks
YS Soh, TQS Quek, M Kountouris
2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), 3131-3136, 2013
362013
High-dimensional change-point estimation: Combining filtering with convex optimization
YS Soh, V Chandrasekaran
Applied and Computational Harmonic Analysis 43 (1), 122-147, 2017
282017
Fitting tractable convex sets to support function evaluations
YS Soh, V Chandrasekaran
Discrete & Computational Geometry 66 (2), 510-551, 2021
122021
Learning Semidefinite Regularizers
YS Soh, V Chandrasekaran
Foundations of Computational Mathematics 19 (2), 375-434, 2019
52019
Fitting Convex Sets to Data: Algorithms and Applications
YS Soh
California Institute of Technology, 2019
42019
Flexible duplex for cognitive femtocells in two-tier networks
YS Soh, TQS Quek, M Kountouris, G Caire
2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2209-2214, 2012
42012
Hybrid division duplex for cognitive small cell networks
TQS Quek, YS Soh, M Kountouris
The 15th International Symposium on Wireless Personal Multimedia …, 2012
42012
A non-commutative extension of Lee-Seung's algorithm for positive semidefinite factorizations
YS Soh, A Varvitsiotis
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 2021
22021
Group invariant dictionary learning
YS Soh
IEEE Transactions on Signal Processing 69, 3612-3626, 2021
22021
Derivation of train arrival timings through correlations from individual passenger farecard data
HE Tan, DW Soh, YS Soh, MA Ramli
Transportation, 1-25, 2021
12021
Collaborative Inference for Efficient Remote Monitoring
C Zhang, YS Soh, L Feng, T Zhou, Q Li
arXiv preprint arXiv:2002.04759, 2020
12020
An Interpretable Intensive Care Unit Mortality Risk Calculator
ETY Ang, M Nambiar, YS Soh, VYF Tan
2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2021
2021
A note on convex relaxations for the inverse eigenvalue problem
U Candogan, YS Soh, V Chandrasekeran
Optimization Letters 15 (8), 2757-2772, 2021
2021
Multiplicative updates for symmetric-cone factorizations
YS Soh, A Varvitsiotis
arXiv preprint arXiv:2108.00740, 2021
2021
Axon Arbor Trade-off Between Wiring Cost, Delay, and Synchronization in Neuronal Networks
Q Liu, C Kurniawan, C Xu, S Jagtap, X Deng, K Lou, YS Soh, Y Nakahira
2021 55th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS), 1-6, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17