Παρακολούθηση
Toby Sharp
Toby Sharp
Lead Software Architect, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time human pose recognition in parts from single depth images
J Shotton, A Fitzgibbon, M Cook, T Sharp, M Finocchio, R Moore, ...
CVPR 2011, 1297-1304, 2011
47342011
Real-time human pose recognition in parts from single depth images
J Shotton, T Sharp, A Kipman, A Fitzgibbon, M Finocchio, A Blake, ...
Communications of the ACM 56 (1), 116-124, 2013
24402013
Efficient human pose estimation from single depth images
J Shotton, R Girshick, A Fitzgibbon, T Sharp, M Cook, M Finocchio, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (12), 2821 …, 2012
7262012
Accurate, robust, and flexible real-time hand tracking
T Sharp, C Keskin, D Robertson, J Taylor, J Shotton, D Kim, C Rhemann, ...
Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing …, 2015
5832015
Image segmentation with a bounding box prior
V Lempitsky, P Kohli, C Rother, T Sharp
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 277-284, 2009
5332009
Bayesian color constancy revisited
PV Gehler, C Rother, A Blake, T Minka, T Sharp
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
5232008
An implementation of key-based digital signal steganography
T Sharp
International workshop on information hiding, 13-26, 2001
4402001
Geos: Geodesic image segmentation
A Criminisi, T Sharp, A Blake
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
3802008
The vitruvian manifold: Inferring dense correspondences for one-shot human pose estimation
J Taylor, J Shotton, T Sharp, A Fitzgibbon
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 103-110, 2012
3692012
Efficient and precise interactive hand tracking through joint, continuous optimization of pose and correspondences
J Taylor, L Bordeaux, T Cashman, B Corish, C Keskin, T Sharp, E Soto, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 35 (4), 1-12, 2016
3522016
Implementing decision trees and forests on a GPU
T Sharp
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
2932008
Geodesic image and video editing.
A Criminisi, T Sharp, C Rother, P Pérez
ACM Trans. Graph. 29 (5), 134:1-134:15, 2010
2242010
Decision tree fields
S Nowozin, C Rother, S Bagon, T Sharp, B Yao, P Kohli
2011 International Conference on Computer Vision, 1668-1675, 2011
1732011
Decision jungles: Compact and rich models for classification
J Shotton, T Sharp, P Kohli, S Nowozin, J Winn, A Criminisi
Advances in neural information processing systems 26, 2013
1652013
Camera pose estimation for 3D reconstruction
T Sharp, AW Fitzgibbon, S Izadi
US Patent 9,251,590, 2016
1262016
Multi-output learning for camera relocalization
A Guzman-Rivera, P Kohli, B Glocker, J Shotton, T Sharp, A Fitzgibbon, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
1202014
Regression Tree Fields—An efficient, non-parametric approach to image labeling problems
J Jancsary, S Nowozin, T Sharp, C Rother
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2376-2383, 2012
982012
High resolution matting via interactive trimap segmentation
C Rhemann, C Rother, A Rav-Acha, T Sharp
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
922008
Foreground and background image segmentation
A Criminisi, JDJ Shotton, A Fitzgibbon, T Sharp, MD Cook
US Patent 8,625,897, 2014
912014
3d face reconstruction with dense landmarks
E Wood, T Baltrušaitis, C Hewitt, M Johnson, J Shen, N Milosavljević, ...
European Conference on Computer Vision, 160-177, 2022
842022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20