Παρακολούθηση
Jan Blahůt
Jan Blahůt
Researcher, Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irsm.cas.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The application of numerical debris flow modelling for the generation of physical vulnerability curves
B Quan Luna, J Blahut, CJ Van Westen, S Sterlacchini, TWJ van Asch, ...
Natural hazards and earth system sciences 11 (7), 2047-2060, 2011
2092011
Analysis of landslide inventories for accurate prediction of debris-flow source areas
J Blahut, CJ Van Westen, S Sterlacchini
Geomorphology 119 (1-2), 36-51, 2010
1822010
Spatial agreement of predicted patterns in landslide susceptibility maps
S Sterlacchini, C Ballabio, J Blahut, M Masetti, A Sorichetta
Geomorphology 125 (1), 51-61, 2011
1202011
Critical assessment of existing physical vulnerability estimation approaches for debris flows
SO Akbas, J Blahut, S Sterlacchini
Landslide processes: from geomorphological mapping to dynamic modelling, 229-233, 2009
862009
Debris flow hazard modelling on medium scale: Valtellina di Tirano, Italy
J Blahut, P Horton, S Sterlacchini, M Jaboyedoff
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (11), 2379-2390, 2010
832010
The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical–mechanical crack gauge
J Klimeš, MD Rowberry, J Blahůt, M Briestenský, F Hartvich, B Košťák, ...
Landslides 9, 407-415, 2012
682012
Physically based dynamic run-out modelling for quantitative debris flow risk assessment: a case study in Tresenda, northern Italy
B Quan Luna, J Blahut, C Camera, C van Westen, T Apuani, V Jetten, ...
Environmental Earth Sciences 72, 645-661, 2014
452014
Database of geo-hydrological disasters for civil protection purposes
J Blahut, I Poretti, M De Amicis, S Sterlacchini
Natural hazards 60, 1065-1083, 2012
422012
Tectonic strain changes affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians
J Stemberk, F Hartvich, J Blahůt, J Rybář, O Krejčí
Geomorphology 289, 3-17, 2017
272017
A critical evaluation of the use of an inexpensive camera mounted on a recreational unmanned aerial vehicle as a tool for landslide research
J Balek, J Blahůt
Landslides 14, 1217-1224, 2017
272017
A MATLAB® code for counting the moiré interference fringes recorded by the optical-mechanical crack gauge TM-71.
X Marti, MD Rowberry, J Blahut
Comput. Geosci. 52, 164-167, 2013
262013
A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands
J Blahůt, J Balek, J Klimeš, M Rowberry, M Kusák, J Kalina
Landslides 16, 2045-2052, 2019
252019
Development and recent activity of the San Andres landslide on el Hierro, Canary Islands, Spain
J Klimeš, J Yepes, L Becerril, M Kusák, I Galindo, J Blahut
Geomorphology 261, 119-131, 2016
242016
Landslide risk analysis and its application in regional planning: an example from the highlands of the Outer Western Carpathians, Czech Republic
J Klimeš, J Blahůt
Natural Hazards 64, 1779-1803, 2012
232012
Debris flows risk analysis and direct loss estimation: the case study of Valtellina di Tirano, Italy
J Blahut, T Glade, S Sterlacchini
Journal of Mountain Science 11, 288-307, 2014
222014
Methods for the characterization of the vulnerability of elements at risk
S Sterlacchini, SO Akbas, J Blahut, OC Mavrouli, C Garcia, BQ Luna, ...
Mountain risks: from prediction to management and governance, 233-273, 2014
212014
Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, Northwestern Czechia
J Blahůt, J Klimeš, Z Vařilová
Geografie 118 (3), 205-220, 2013
202013
Database of giant landslides on volcanic islands—first results from the Atlantic Ocean
J Blahut, J Klimeš, M Rowberry, M Kusák
Landslides 15, 823-827, 2018
192018
Analysis of rainfall preceding debris flows on the Smědavská hora Mt., Jizerské hory Mts., Czech Republic
J Smolíková, J Blahut, V Vilímek
Landslides 13, 683-696, 2016
192016
Challenges for landslide hazard and risk management in ‘low-risk’regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197)
J Klimeš, J Stemberk, J Blahut, V Krejčí, O Krejčí, F Hartvich, P Kycl
Landslides 14, 771-780, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20