Παρακολούθηση
Tryfon Lainas
Tryfon Lainas
Director Eugonia IVF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eugonia.com.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT)
TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, ...
Human reproduction 25 (3), 683-689, 2010
2302010
Estimating the net effect of progesterone elevation on the day of hCG on live birth rates after IVF: a cohort analysis of 3296 IVF cycles
CA Venetis, EM Kolibianakis, JK Bosdou, GT Lainas, IA Sfontouris, ...
Human reproduction 30 (3), 684-691, 2015
1612015
Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial
TG Lainas, IA Sfontouris, EG Papanikolaou, JZ Zorzovilis, GK Petsas, ...
Human Reproduction 23 (6), 1355-1358, 2008
1012008
Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist
TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, ...
Reproductive biomedicine online 15 (4), 408-412, 2007
822007
Osseous metaplasia: case report and review
T Lainas, I Zorzovilis, G Petsas, E Alexopoulou, G Lainas, T Ioakimidis
Fertility and sterility 82 (5), 1433-1435, 2004
732004
Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders
TG Lainas, IA Sfontouris, CA Venetis, GT Lainas, IZ Zorzovilis, ...
Human Reproduction 30 (10), 2321-2330, 2015
712015
Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study
GT Lainas, EM Kolibianakis, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, ...
Reproductive Biology and Endocrinology 10 (1), 1-11, 2012
702012
In a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in IVF
T Lainas, J Zorzovilis, G Petsas, G Stavropoulou, H Cazlaris, V Daskalaki, ...
Human Reproduction 20 (9), 2426-2433, 2005
652005
Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and …
TG Lainas, GK Petsas, IZ Zorzovilis, GS Iliadis, GT Lainas, HE Cazlaris, ...
Human Reproduction 22 (6), 1540-1546, 2007
572007
Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol
TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, GS Iliadis, ...
Reproductive biomedicine online 18 (1), 15-20, 2009
542009
No evidence that embryo selection by near-infrared spectroscopy in addition to morphology is able to improve live birth rates: results from an individual patient data meta-analysis
CG Vergouw, MW Heymans, T Hardarson, IA Sfontouris, KA Economou, ...
Human reproduction 29 (3), 455-461, 2014
532014
Basal serum progesterone and history of elevated progesterone on the day of hCG administration are significant predictors of late follicular progesterone elevation in GnRH …
CA Venetis, EM Kolibianakis, JK Bosdou, GT Lainas, IA Sfontouris, ...
Human Reproduction 31 (8), 1859-1865, 2016
482016
Administration of methylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization
T Lainas, G Petsas, G Stavropoulou, E Alexopoulou, G Iliadis, ...
Fertility and sterility 78 (3), 529-533, 2002
472002
Live birth rates using conventional in vitro fertilization compared to intracytoplasmic sperm injection in Bologna poor responders with a single oocyte retrieved
IA Sfontouris, EM Kolibianakis, GT Lainas, R Navaratnarajah, BC Tarlatzis, ...
Journal of assisted reproduction and genetics 32, 691-697, 2015
442015
Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin‐releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation …
GT Lainas, EM Kolibianakis, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, ...
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 121 (7), 848-855, 2014
362014
Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase
TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, ...
Reproductive biomedicine online 19 (6), 789-795, 2009
352009
Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS
GT Lainas, EM Kolibianakis, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, ...
Human Reproduction 28 (7), 1929-1942, 2013
332013
Non-invasive metabolomic analysis using a commercial NIR instrument for embryo selection
IA Sfontouris, GT Lainas, D Sakkas, IZ Zorzovilis, GK Petsas, TG Lainas
Journal of human reproductive sciences 6 (2), 133, 2013
302013
How frequent is severe ovarian hyperstimulation syndrome after GnRH agonist triggering in high-risk women? A systematic review and meta-analysis
PG Ioannidou, JK Bosdou, GT Lainas, TG Lainas, GF Grimbizis, ...
Reproductive BioMedicine Online 42 (3), 635-650, 2021
252021
Blastocyst development in a single medium compared to sequential media: a prospective study with sibling oocytes
IA Sfontouris, EM Kolibianakis, GT Lainas, GK Petsas, BC Tarlatzis, ...
Reproductive Sciences 24 (9), 1312-1318, 2017
252017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20