Παρακολούθηση
Rita Cucchiara
Rita Cucchiara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking
E Ristani, F Solera, R Zou, R Cucchiara, C Tomasi
Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8 …, 2016
22372016
Detecting moving objects, ghosts, and shadows in video streams
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 25 (10), 1337 …, 2003
21992003
Visual tracking: An experimental survey
AWM Smeulders, DM Chu, R Cucchiara, S Calderara, A Dehghan, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (7), 1442-1468, 2013
18972013
Detecting moving shadows: algorithms and evaluation
A Prati, I Mikic, MM Trivedi, R Cucchiara
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 25 (7), 918-923, 2003
11962003
Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati, S Sirotti
ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat …, 2001
7622001
Meshed-memory transformer for image captioning
M Cornia, M Stefanini, L Baraldi, R Cucchiara
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
6032020
Image analysis and rule-based reasoning for a traffic monitoring system
R Cucchiara, M Piccardi, P Mello
IEEE transactions on intelligent transportation systems 1 (2), 119-130, 2000
6012000
Predicting human eye fixations via an lstm-based saliency attentive model
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
IEEE Transactions on Image Processing 27 (10), 5142-5154, 2018
5362018
Latent space autoregression for novelty detection
D Abati, A Porrello, S Calderara, R Cucchiara
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
3642019
A deep multi-level network for saliency prediction
M Cornia, L Baraldi, G Serra, R Cucchiara
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3488-3493, 2016
3592016
People reidentification in surveillance and forensics: A survey
R Vezzani, D Baltieri, R Cucchiara
ACM Computing Surveys (CSUR) 46 (2), 1-37, 2013
3482013
3dpes: 3d people dataset for surveillance and forensics
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Human gesture and behavior …, 2011
3352011
An indoor location-aware system for an IoT-based smart museum
S Alletto, R Cucchiara, G Del Fiore, L Mainetti, V Mighali, L Patrono, ...
IEEE Internet of Things Journal 3 (2), 244-253, 2015
2692015
A multi‐camera vision system for fall detection and alarm generation
R Cucchiara, A Prati, R Vezzani
Expert Systems 24 (5), 334-345, 2007
2572007
Probabilistic posture classification for human-behavior analysis
R Cucchiara, C Grana, A Prati, R Vezzani
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-Part A: Systems and …, 2004
2492004
Multimedia surveillance systems
R Cucchiara
Proceedings of the third ACM international workshop on Video surveillance …, 2005
2422005
Detecting objects, shadows and ghosts in video streams by exploiting color and motion information
R Cucchiara, C Grana, M Piccardi, A Prati
Proceedings 11th international conference on image analysis and processing …, 2001
2262001
Predicting the Driver's Focus of Attention: the DR (eye) VE Project
A Palazzi, D Abati, F Solera, R Cucchiara
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (7), 1720-1733, 2018
2132018
Optimized block-based connected components labeling with decision trees
C Grana, D Borghesani, R Cucchiara
IEEE Transactions on Image Processing 19 (6), 1596-1609, 2010
2032010
Hierarchical boundary-aware neural encoder for video captioning
L Baraldi, C Grana, R Cucchiara
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1982017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20