Παρακολούθηση
Mirco Tribastone
Mirco Tribastone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imtlucca.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable differential analysis of process algebra models
M Tribastone, S Gilmore, J Hillston
IEEE Transactions on Software Engineering 38 (1), 205-219, 2010
1372010
The PEPA eclipse plugin
M Tribastone, A Duguid, S Gilmore
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 36 (4), 28-33, 2009
1002009
Stochastic process algebras
A Clark, S Gilmore, J Hillston, M Tribastone
International School on Formal Methods for the Design of Computer …, 2007
902007
Probabilistic forecasts of bike-sharing systems for journey planning
N Gast, G Massonnet, D Reijsbergen, M Tribastone
Proceedings of the 24th ACM international on conference on information and …, 2015
822015
The PEPA Plug-in Project
M Tribastone
QEST 7, 53-54, 2007
712007
Automatic extraction of PEPA performance models from UML activity diagrams annotated with the MARTE profile
M Tribastone, S Gilmore
Proceedings of the 7th International Workshop on Software and Performance, 67-78, 2008
702008
Non-functional properties in the model-driven development of service-oriented systems
S Gilmore, L Gönczy, N Koch, P Mayer, M Tribastone, D Varró
Software & Systems Modeling 10 (3), 287-311, 2011
632011
ASCENS: engineering autonomic service-component ensembles
M Wirsing, M Hölzl, M Tribastone, F Zambonelli
International Symposium on Formal Methods for Components and Objects, 1-24, 2011
512011
Forward and backward bisimulations for chemical reaction networks
L Cardelli, M Tribastone, M Tschaikowski, A Vandin
arXiv preprint arXiv:1507.00163, 2015
482015
Exact Fluid Lumpability for Markovian Process Algebra
M Tschaikowski, M Tribastone
CONCUR 7545, 380-394, 2012
482012
Automatic translation of UML sequence diagrams into PEPA models
M Tribastone, S Gilmore
2008 Fifth International Conference on Quantitative Evaluation of Systems …, 2008
472008
ERODE: a tool for the evaluation and reduction of ordinary differential equations
L Cardelli, M Tribastone, M Tschaikowski, A Vandin
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2017
452017
Symbolic computation of differential equivalences
L Cardelli, M Tribastone, M Tschaikowski, A Vandin
ACM SIGPLAN Notices 51 (1), 137-150, 2016
452016
A fluid model for layered queueing networks
M Tribastone
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (6), 744-756, 2012
432012
Fluid rewards for a stochastic process algebra
M Tribastone, J Ding, S Gilmore, J Hillston
IEEE Transactions on Software Engineering 38 (4), 861-874, 2011
392011
Maximal aggregation of polynomial dynamical systems
L Cardelli, M Tribastone, M Tschaikowski, A Vandin
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (38), 10029-10034, 2017
382017
Family-based performance analysis of variant-rich software systems
M Kowal, I Schaefer, M Tribastone
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2014
382014
Replicating web services for scalability
M Bravetti, S Gilmore, C Guidi, M Tribastone
International Symposium on Trustworthy Global Computing, 204-221, 2007
362007
Scaling size and parameter spaces in variability-aware software performance models (t)
M Kowal, M Tschaikowski, M Tribastone, I Schaefer
2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2015
332015
Approximate reduction of heterogenous nonlinear models with differential hulls
M Tschaikowski, M Tribastone
IEEE Transactions on Automatic Control 61 (4), 1099-1104, 2015
332015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20