Παρακολούθηση
Eduard Trulls
Eduard Trulls
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lift: Learned invariant feature transform
KM Yi, E Trulls, V Lepetit, P Fua
European conference on computer vision, 467-483, 2016
10032016
Discriminative learning of deep convolutional feature point descriptors
E Simo-Serra, E Trulls, L Ferraz, I Kokkinos, P Fua, F Moreno-Noguer
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 118-126, 2015
9002015
Learning to find good correspondences
KM Yi, E Trulls, Y Ono, V Lepetit, M Salzmann, P Fua
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3622018
LF-Net: Learning local features from images
Y Ono, E Trulls, P Fua, KM Yi
Advances in neural information processing systems 31, 2018
3562018
Image matching across wide baselines: From paper to practice
Y Jin, D Mishkin, A Mishchuk, J Matas, P Fua, KM Yi, E Trulls
International Journal of Computer Vision 129 (2), 517-547, 2021
1432021
Acne: Attentive context normalization for robust permutation-equivariant learning
W Sun, W Jiang, E Trulls, A Tagliasacchi, KM Yi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
862020
Learning to match aerial images with deep attentive architectures
H Altwaijry, E Trulls, J Hays, P Fua, S Belongie
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
802016
Beyond cartesian representations for local descriptors
P Ebel, A Mishchuk, KM Yi, P Fua, E Trulls
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 253-262, 2019
692019
DISK: Learning local features with policy gradient
M Tyszkiewicz, P Fua, E Trulls
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 14254-14265, 2020
662020
Dense segmentation-aware descriptors
E Trulls, I Kokkinos, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
642013
Cotr: Correspondence transformer for matching across images
W Jiang, E Trulls, J Hosang, A Tagliasacchi, KM Yi
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
622021
Autonomous navigation for mobile service robots in urban pedestrian environments
E Trulls, A Corominas Murtra, J Pérez‐Ibarz, G Ferrer, D Vasquez, ...
Journal of Field Robotics 28 (3), 329-354, 2011
602011
3D mapping for urban service robots
R Valencia, EH Teniente, E Trulls, J Andrade-Cetto
2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2009
492009
Segmentation-aware deformable part models
E Trulls, S Tsogkas, I Kokkinos, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
362014
Spatiotemporal descriptor for wide-baseline stereo reconstruction of non-rigid and ambiguous scenes
E Trulls, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
European Conference on Computer Vision, 441-454, 2012
252012
Linearized multi-sampling for differentiable image transformation
W Jiang, W Sun, A Tagliasacchi, E Trulls, KM Yi
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
172019
Autonomous navigation for urban service mobile robots
AC Murtra, E Trulls, O Sandoval, J Pérez-Ibarz, D Vasquez, JM Mirats-Tur, ...
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
172010
Efficient use of 3D environment models for mobile robot simulation and localization
A Corominas Murtra, E Trulls, JM Mirats Tur, A Sanfeliu
International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for …, 2010
72010
Method, system, and device for learned invariant feature transform for computer images
P Fua, V Lepetit, EF Trulls, KM Yi
US Patent 10,552,709, 2020
52020
Combination of distributed camera network and laser-based 3D mapping for urban service robots
J Andrade-Cetto, AA Ortega Jiménez, E Teniente Avilés, E Trulls Fortuny, ...
IROS Workshop on Network Robot Systems 2009, 69-80, 2009
52009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20