Παρακολούθηση
Yan Song
Yan Song
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.njust.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inception single shot multibox detector for object detection
C Ning, H Zhou, Y Song, J Tang
2017 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW …, 2017
1262017
A novel image text extraction method based on k-means clustering
Y Song, A Liu, L Pang, S Lin, Y Zhang, S Tang
Seventh IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information …, 2008
642008
Body surface context: A new robust feature for action recognition from depth videos
Y Song, J Tang, F Liu, S Yan
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 24 (6), 952-964, 2014
622014
Localized multiple kernel learning for realistic human action recognition in videos
Y Song, YT Zheng, S Tang, X Zhou, Y Zhang, S Lin, TS Chua
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 21 (9), 1193-1202, 2011
412011
Describing trajectory of surface patch for human action recognition on RGB and depth videos
Y Song, S Liu, J Tang
IEEE Signal Processing Letters 22 (4), 426-429, 2014
352014
Concurrence-aware long short-term sub-memories for person-person action recognition
X Shu, J Tang, GJ Qi, Y Song, Z Li, L Zhang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
312017
Local structure-based sparse representation for face recognition
F Liu, J Tang, Y Song, L Zhang, Z Tang
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 7 (1), 1-20, 2015
222015
Expansion-squeeze-excitation fusion network for elderly activity recognition
X Shu, J Yang, R Yan, Y Song
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022
212022
An innovative model of tempo and its application in action scene detection for movie analysis
A Liu, J Li, Y Zhang, S Tang, Y Song, Z Yang
2008 IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, 1-6, 2008
162008
Human attention model for action movie analysis
A Liu, J Li, Y Zhang, S Tang, Y Song, Z Yang
2007 2nd International Conference on Pervasive Computing and Applications …, 2007
122007
Local structure based sparse representation for face recognition with single sample per person
F Liu, J Tang, Y Song, X Xiang, Z Tang
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 713-717, 2014
112014
Human attention model for semantic scene analysis in movies
A Liu, Y Zhang, Y Song, D Zhang, J Li, Z Yang
2008 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1473-1476, 2008
102008
Global and local C3D ensemble system for first person interactive action recognition
L Fa, Y Song, X Shu
International Conference on Multimedia Modeling, 153-164, 2018
72018
A distribution based video representation for human action recognition
Y Song, S Tang, YT Zheng, TS Chua, Y Zhang, S Lin
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 772-777, 2010
72010
A hierarchical framework for movie content analysis: Let computers watch films like humans
A Liu, S Tang, Y Zhang, Y Song, J Li, Z Yang
2008 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2008
72008
Combining rgb and depth features for action recognition based on sparse representation
Y Song, Y Lin
Proceedings of the 7th International Conference on Internet Multimedia …, 2015
52015
Exploring probabilistic localized video representation for human action recognition
Y Song, S Tang, YT Zheng, TS Chua, Y Zhang, S Lin
Multimedia Tools and Applications 58 (3), 663-685, 2012
52012
GRNet: Graph-based remodeling network for multi-view semi-supervised classification
X Wang, Z Zhu, Y Song, H Fu
Pattern Recognition Letters 151, 95-102, 2021
42021
Trecvid 2008 event detection by MCG-ICT-CAS
J Guo, A Liu, Y Song, Z Chen, L Pang, H Xie, L Zhang
Surveillance Event Detection Pilot. http://www-nlpir. nist. gov/projects/trecvid, 2008
42008
Skip-attention encoder–decoder framework for human motion prediction
R Zhang, X Shu, R Yan, J Zhang, Y Song
Multimedia Systems 28 (2), 413-422, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20