Παρακολούθηση
Piergiuseppe Di Marco
Piergiuseppe Di Marco
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univaq.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A generalized markov chain model for effective analysis of slotted IEEE 802.15. 4
P Park, P Di Marco, P Soldati, C Fischione, KH Johansson
Mobile Adhoc and Sensor Systems, 2009. MASS'09. IEEE 6th International …, 2009
3222009
Modeling and optimization of the IEEE 802.15. 4 protocol for reliable and timely communications
P Park, P Di Marco, C Fischione, K Johansson
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2013
1832013
Fault detection and diagnosis using combined autoencoder and long short-term memory network
P Park, PD Marco, H Shin, J Bang
Sensors 19 (21), 4612, 2019
1582019
Adaptive IEEE 802.15. 4 protocol for energy efficient, reliable and timely communications
P Park, C Fischione, KH Johansson
Proceedings of the 9th ACM/IEEE international conference on information …, 2010
1002010
Analytical Modeling of Multi-hop IEEE 802.15. 4 Networks
P Di Marco, P Park, C Fischione, KH Johansson
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2012
952012
Cross-layer optimization for industrial control applications using wireless sensor and actuator mesh networks
P Park, P Di Marco, KH Johansson
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (4), 3250-3259, 2016
612016
Modeling IEEE 802.15. 4 networks over fading channels
P Di Marco, C Fischione, F Santucci, KH Johansson
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (10), 5366-5381, 2014
542014
MAC-aware routing metrics for the internet of things
P Di Marco, G Athanasiou, PV Mekikis, C Fischione
Computer Communications 74, 77-86, 2016
532016
Design principles of wireless sensor networks protocols for control applications
C Fischione, P Park, PD Marco, KH Johansson
Wireless Networking Based Control, 203-238, 2011
532011
Analytical modelling of IEEE 802.15. 4 for multi-hop networks with heterogeneous traffic and hidden terminals
P Di Marco, P Park, C Fischione, KH Johansson
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
532010
TREnD: a timely, reliable, energy-efficient and dynamic wsn protocol for control applications
P Di Marco, P Park, C Fischione, KH Johansson
Communications (ICC), 2010 IEEE International Conference on, 1-6, 2010
502010
A Master Device and Methods Therein
W Shen, P Di Marco, P Elmdahl, J Zhang
US Patent App. 14/893,382, 2016
482016
MAC-aware routing metrics for low power and lossy networks
P Di Marco, C Fischione, G Athanasiou, PV Mekikis
2013 Proceedings IEEE INFOCOM, 13-14, 2013
482013
Dual band harvester architecture for autonomous remote sensors
P Di Marco, V Stornelli, G Ferri, L Pantoli, A Leoni
Sensors and Actuators A: Physical 247, 598-603, 2016
452016
Wireless networking based control
SK Mazumder
Springer, 2011
412011
Delay analysis of slotted IEEE 802.15. 4 with a finite retry limit and unsaturated traffic
P Park, P Di Marco, C Fischione, KH Johansson
IEEE Global Communications Conference, 18, 2009
39*2009
Wireless avionics intracommunications: A survey of benefits, challenges, and solutions
P Park, P Di Marco, J Nah, C Fischione
IEEE Internet of Things journal 8 (10), 7745-7767, 2020
382020
Comparison of 802.11 ah, BLE and 802.15. 4 for a Home Automation Use Case
LF Del Carpio, P Di Marco, P Skillermark, R Chirikov, K Lagergren
International Journal of Wireless Information Networks 24 (3), 243-253, 2017
36*2017
Performance analysis of block and comb type channel estimation for massive MIMO systems
G Fodor, P Di Marco, M Telek
1st International Conference on 5G for Ubiquitous Connectivity, 62-69, 2014
292014
Performance evaluation of the data transfer modes in bluetooth 5
P Di Marco, P Skillermark, A Larmo, P Arvidson, R Chirikov
IEEE Communications Standards Magazine 1 (2), 92-97, 2017
282017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20