Παρακολούθηση
John A. Goldsmith
John A. Goldsmith
professor of linguistics and computer science, university of chicago
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uchicago.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autosegmental phonology
J Goldsmith
MIT Press, 1976
38131976
Autosegmental and metrical phonology
JA Goldsmith
Basil Blackwell, 1990
30071990
Unsupervised learning of the morphology of a natural language
J Goldsmith
Computational linguistics 27 (2), 153-198, 2001
10642001
The handbook of phonological theory
JA Goldsmith, J Riggle, CL Alan
John Wiley & Sons, 2014
9642014
An overview of autosegmental phonology
J Goldsmith
Phonology: critical concepts in Linguistics 3, 382-425, 2001
586*2001
Harmonic phonology
J Goldsmith
The last phonological rule: Reflections on constraints and derivations 21, 60, 1993
3111993
Ideology and linguistic theory: Noam Chomsky and the deep structure debates
JA Goldsmith, GJ Huck
Routledge, 2013
2512013
The logic of the English progressive
J Goldsmith, E Woisetschlaeger
Linguistic Inquiry, 79-89, 1982
2391982
Vowel harmony in khalkha mongolian, yaka, finnish and hungarian
J Goldsmith
Phonology 2 (1), 253-275, 1985
1991985
A Principled Exception to the Coordinate Structure Constraint in Papers from the General Session at the Twenty-First Regional Meeting
J Goldsmith
CLS. Papers from the General Session at the... Regional Meeting 21 (1), 133-143, 1985
1981985
An algorithm for the unsupervised learning of morphology
J Goldsmith
Natural language engineering 12 (4), 353-371, 2006
1902006
The aims of autosegmental phonology
J Goldsmith
Current approaches to phonological theory 202, 222, 1979
1801979
Phonological theory
JA Goldsmith
The handbook of phonological theory 1, 23, 1995
1791995
The last phonological rule: reflections on constraints and derivations
JA Goldsmith
University of Chicago Press, 1993
1501993
Whistler: A trainable text-to-speech system
X Huang, A Acero, J Adcock, HW Hon, J Goldsmith, J Liu, M Plumpe
Proceeding of Fourth International Conference on Spoken Language Processing …, 1996
1361996
Tone and accent in Tonga
J Goldsmith
Autosegmental studies in Bantu tone 19, 52, 1984
135*1984
6 The Syllable
J Goldsmith
The handbook of phonological theory, 164, 2011
1202011
Tone and accent, and getting the two together
J Goldsmith
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 13, 88-104, 1987
1041987
English as a tone language
J Goldsmith
Phonology in the 1980's, 287-308, 1981
1041981
Autosegmental studies in Bantu tone
GN Clements, J Goldsmith
Walter de Gruyter, 2010
1022010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20