Παρακολούθηση
Rafal E. Dunin-Borkowski
Rafal E. Dunin-Borkowski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fz-juelich.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electron tomography and holography in materials science
PA Midgley, RE Dunin-Borkowski
Nature materials 8 (4), 271-280, 2009
9082009
In situ observations of catalyst dynamics during surface-bound carbon nanotube nucleation
S Hofmann, R Sharma, C Ducati, G Du, C Mattevi, C Cepek, M Cantoro, ...
Nano letters 7 (3), 602-608, 2007
8032007
Magnetic microstructure of magnetotactic bacteria by electron holography
RE Dunin-Borkowski, MR McCartney, RB Frankel, DA Bazylinski, ...
Science 282 (5395), 1868-1870, 1998
5011998
Discrete atom imaging of one-dimensional crystals formed within single-walled carbon nanotubes
RR Meyer, J Sloan, RE Dunin-Borkowski, AI Kirkland, MC Novotny, ...
Science 289 (5483), 1324-1326, 2000
4812000
Large-scale synthesis of single-crystalline iron oxide magnetic nanorings
CJ Jia, LD Sun, F Luo, XD Han, LJ Heyderman, ZG Yan, CH Yan, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (50), 16968-16977, 2008
4802008
Gold catalyzed growth of silicon nanowires by plasma enhanced chemical vapor deposition
S Hofmann, C Ducati, RJ Neill, S Piscanec, AC Ferrari, J Geng, ...
Journal of Applied Physics 94 (9), 6005-6012, 2003
3302003
Ledge-flow-controlled catalyst interface dynamics during Si nanowire growth
S Hofmann, R Sharma, CT Wirth, F Cervantes-Sodi, C Ducati, T Kasama, ...
Nature materials 7 (5), 372-375, 2008
3052008
High-yield synthesis and optical properties of gC 3 N 4
Y Yuan, L Zhang, J Xing, MIB Utama, X Lu, K Du, Y Li, X Hu, S Wang, ...
Nanoscale 7 (29), 12343-12350, 2015
2482015
The size distribution, imaging and obstructing properties of C60 and higher fullerenes formed within arc-grown single walled carbon nanotubes
J Sloan, RE Dunin-Borkowski, JL Hutchison, KS Coleman, ...
Chemical Physics Letters 316 (3), 191-198, 2000
2232000
Rh-doped Pt–Ni octahedral nanoparticles: understanding the correlation between elemental distribution, oxygen reduction reaction, and shape stability
V Beermann, M Gocyla, E Willinger, S Rudi, M Heggen, ...
Nano letters 16 (3), 1719-1725, 2016
2162016
Experimental observation of chiral magnetic bobbers in B20-type FeGe
F Zheng, FN Rybakov, AB Borisov, D Song, S Wang, ZA Li, H Du, ...
Nature nanotechnology 13 (6), 451-455, 2018
2132018
Quantitative electron holography of biased semiconductor devices
AC Twitchett, RE Dunin-Borkowski, RF Broom, PA Midgley
J. Phys. Condens. Matt. 16, S181-S192, 2004
2092004
Two layer 4: 4 co-ordinated KI crystals grown within single walled carbon nanotubes
J Sloan, MC Novotny, SR Bailey, G Brown, C Xu, VC Williams, ...
Chemical Physics Letters 329 (1-2), 61-65, 2000
2062000
Controlling the orientation, edge geometry, and thickness of chemical vapor deposition graphene
AT Murdock, A Koos, TB Britton, L Houben, T Batten, T Zhang, ...
ACS nano 7 (2), 1351-1359, 2013
2042013
Flux closure in self‐assembled cobalt nanoparticle rings
SL Tripp, RE Dunin‐Borkowski, A Wei
Angewandte Chemie International Edition 42 (45), 5591-5593, 2003
2042003
Direct imaging of nanoscale magnetic interactions in minerals
RJ Harrison, RE Dunin-Borkowski, A Putnis
Proceedings of the National Academy of Sciences 99 (26), 16556-16561, 2002
1982002
Magnetic nanostructures
HS Nalwa
American scientific publishers, 2002
1802002
Direct observation of domain-wall pinning at nanoscale constrictions
M Kläui, H Ehrke, U Rüdiger, T Kasama, RE Dunin-Borkowski, D Backes, ...
Applied Physics Letters 87 (10), 102509, 2005
1762005
Magnetite morphology and life on Mars
PR Buseck, RE Dunin-Borkowski, B Devouard, RB Frankel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (24), 13490-13495, 2001
1712001
Three-dimensional tomographic imaging and characterization of iron compounds within Alzheimer's plaque core material
JF Collingwood, RKK Chong, T Kasama, L Cervera-Gontard, ...
Journal of Alzheimer's Disease 14 (2), 235-245, 2008
1672008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20