Παρακολούθηση
Peter Moczo
Peter Moczo
Professor of Physics, Comenius University in Bratislava
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fmph.uniba.sk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
H/V ratio: a tool for site effects evaluation. Results from 1-D noise simulations
S Bonnefoy-Claudet, C Cornou, PY Bard, F Cotton, P Moczo, J Kristek, ...
Geophysical Journal International 167, 827-837, 2006
5172006
3D heterogeneous staggered-grid finite-difference modeling of seismic motion with volume harmonic and arithmetic averaging of elastic moduli and densities
P Moczo, J Kristek, V Vavrycuk, RJ Archuleta, L Halada
Bulletin of the Seismological Society of America 92 (8), 3042-3066, 2002
4402002
The finite-difference time-domain method for modeling of seismic wave propagation
P Moczo, JOA Robertsson, L Eisner
Advances in geophysics 48, 421-516, 2007
3662007
Hybrid modeling of P-SV seismic motion at inhomogeneous viscoelastic topographic structures
P Moczo, E Bystrický, J Kristek, JM Carcione, M Bouchon
Bulletin of the seismological Society of America 87 (5), 1305-1323, 1997
2691997
3D fourth-order staggered-grid finite-difference schemes: Stability and grid dispersion
P Moczo, J Kristek, L Halada
Bulletin of the Seismological Society of America 90 (3), 587-603, 2000
2452000
Finite-difference technique for SH-waves in 2-D media using irregular grids—application to the seismic response problem
P Moczo
Geophysical Journal International 99 (2), 321-329, 1989
2291989
The finite-difference modelling of earthquake motions: Waves and ruptures
P Moczo, J Kristek, M Gális
Cambridge University Press, 2014
2272014
The finite-difference and finite-element modeling of seismic wave propagation and earthquake motion
P Moczo, J Kristek, M Galis, P Pazak, M Balazovjech
Acta physica slovaca 57 (2), 2007
2262007
Seismic-wave propagation in viscoelastic media with material discontinuities: A 3D fourth-order staggered-grid finite-difference modeling
J Kristek, P Moczo
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (5), 2273-2280, 2003
2252003
Misfit criteria for quantitative comparison of seismograms
M Kristeková, J Kristek, P Moczo, SM Day
Bulletin of the seismological Society of America 96 (5), 1836-1850, 2006
2022006
Quantitative comparison of four numerical predictions of 3D ground motion in the Grenoble Valley, France
E Chaljub, P Moczo, S Tsuno, PY Bard, J Kristek, M Käser, M Stupazzini, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 100 (4), 1427-1455, 2010
1802010
Time-frequency misfit and goodness-of-fit criteria for quantitative comparison of time signals
M Kristeková, J Kristek, P Moczo
Geophysical Journal International 178 (2), 813-825, 2009
1752009
Efficient methods to simulate planar free surface in the 3D 4th-order staggered-grid finite-difference schemes
J Kristek, P Moczo, RJ Archuleta
Studia Geophysica et Geodaetica 46 (2), 355-381, 2002
1742002
Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations measurements, processing and interpretation
C Acerra, G Aguacil, A Anastasiadis, K Atakan, R Azzara, PY Bard, ...
No. European Commission–EVG1-CT-2000-00026 SESAME. Brussels, Belgium …, 2004
1702004
On the rheological models used for time‐domain methods of seismic wave propagation
P Moczo, J Kristek
Geophysical Research Letters 32 (1), 2005
1602005
Testing four elastic finite-difference schemes for behavior at discontinuities
J Zahradník, P Moczo, F Hron
Bulletin of the Seismological Society of America 83 (1), 107-129, 1993
1361993
Wave diffraction, amplification and differential motion near strong lateral discontinuities
P Moczo, PY Bard
Bulletin of the Seismological Society of America 83 (1), 85-106, 1993
1341993
International benchmark on numerical simulations for 1D, nonlinear site response (PRENOLIN): Verification phase based on canonical cases
J Régnier, LF Bonilla, PY Bard, E Bertrand, F Hollender, H Kawase, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 106 (5), 2112-2135, 2016
962016
Stable discontinuous staggered grid in the finite-difference modelling of seismic motion
J Kristek, P Moczo, M Galis
Geophysical Journal International 183 (3), 1401-1407, 2010
852010
The finite-difference method for seismologists
P Moczo, J Kristek, L Halada
An Introduction 161, 2004
842004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20