Παρακολούθηση
Villaseñor José Luis
Villaseñor José Luis
Professor of Botany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ib.unam.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Checklist of the native vascular plants of Mexico
JL Villaseñor
Revista mexicana de biodiversidad 87 (3), 559-902, 2016
11842016
An integrated assessment of the vascular plant species of the Americas
C Ulloa Ulloa, P Acevedo-Rodríguez, S Beck, MJ Belgrano, R Bernal, ...
Science 358 (6370), 1614-1617, 2017
5662017
Diversidad y distribución de las Magnoliophyta de México
JL Villaseñor
Interciencia 28 (3), 160-167, 2003
4472003
The genera of vascular plants flora of Mexico
JL Villaseñor
Botanical Sciences, 105-135, 2017
403*2017
Catálogo de malezas de México
JL Villaseñor Rios, FJ ESPINOSA GARCIA
MEXICO: UNAM, 1998
3891998
Biological diversity in the Tehuacán-Cuicatlán valley, Mexico
P Dávila, MDC Arizmendi, A Valiente-Banuet, JL Villaseñor, A Casas, ...
Biodiversity & conservation 11, 421-442, 2002
3472002
Biodiversidad de las plantas con flores (División Magnoliophyta) en México
JL Villaseñor, E Ortiz
Revista mexicana de biodiversidad 85, S134-S142, 2014
3182014
The alien flowering plants of Mexico
JL Villaseñor, F J. Espinosa‐Garcia
Diversity and distributions 10 (2), 113-123, 2004
3102004
The vegetation of the Valley of Tehuacan-Cuicatlan
A Valiente-Banuet, A Casas, A Alcántara, P Dávila, N Flores-Hernández, ...
Botanical Sciences, 25-74, 2009
292*2009
El bosque húmedo de montaña en México y sus plantas vasculares
JL Villaseñor
Catálogo florístico-taxonómico. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso …, 2010
2542010
The global naturalized alien Flora (Glo NAF) database
M van Kleunen, P Pyšek, W Dawson, F Essl, H Kreft, J Pergl, P Weigelt, ...
Ecology 100 (1), e02542, 2019
2502019
Potential species distribution modeling and the use of principal component analysis as predictor variables
G Cruz-Cárdenas, L López-Mata, JL Villaseñor, E Ortiz
Revista mexicana de biodiversidad 85 (1), 189-199, 2014
1482014
Fitogeografía del valle de Tehuacán-Cuicatlán
JL Villaseñor, P Dávila, F Chiang
Botanical Sciences, 135-149, 1990
1361990
Diversidad y distribución de la familia Asteraceae en México
JL Villaseñor
Botanical Sciences 96 (2), 332-358, 2018
1312018
Higher taxa as surrogates of plant biodiversity in a megadiverse country
JL Villaseñor, G IBARRA‐MANRÍQUEZ, JA Meave, E Ortíz
Conservation Biology 19 (1), 232-238, 2005
1242005
Catálogo de las plantas vasculares nativas de México
JL Villaseñor
Revista mexicana de biodiversidad 87 (3), 559-902, 2016
1152016
Biogeographical analysis of the tree flora of the Yucatan Peninsula
G Ibarra‐Manríquez, JL Villaseñor, R Durán, J Meave
Journal of Biogeography 29 (1), 17-29, 2002
1092002
Estimating the effect of the similarity coefficient and the cluster algorithm on biogeographic classifications
M Murguía, JL Villaseñor
Annales Botanici Fennici, 415-421, 2003
1012003
Strategies for the conservation of Asteraceae in Mexico
J Villaseñor, G Ibarra, D Ocaña
Conservation Biology 12 (5), 1066-1075, 1998
1001998
La flora arbórea de Michoacán, México
EMC Bär, JL Villaseñor, LA Amezcua, GC Tenorio, GI Manríquez
Boletín de la Sociedad Botánica de México, 47-81, 2006
992006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20