Παρακολούθηση
Ahmad Syahid Fawzal
Ahmad Syahid Fawzal
Coventry University, Koch Engineering Solutions
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kes.global - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fan performance analysis for rotor cooling of axial flux permanent magnet machines
AS Fawzal, RM Cirstea, KN Gyftakis, TJ Woolmer, M Dickison, M Blundell
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (4), 3295-3304, 2017
292017
Air inlet/outlet arrangement for rotor cooling application of axial flux PM machines
AS Fawzal, RM Cirstea, TJ Woolmer, M Dickison, M Blundell, KN Gyftakis
Applied Thermal Engineering 130, 1520-1529, 2018
202018
The fan design impact on the rotor cooling of axial flux permanent magnet machines
AS Fawzal, RM Cirstea, KN Gyftakis, TJ Woolmer, M Dickison, M Blundell
2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2725-2731, 2016
122016
Impact of the fan design and rotational direction on the thermal characteristics of induction motors
SY Goh, AS Fawzal, KN Gyftakis, AJM Cardoso
2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1227-1233, 2018
12018
Numerical Modelling and Analysis of a New Rotor Cooling Technique for Axial Flux Permanent Magnet Machines
AS Fawzal
Coventry University, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5