Παρακολούθηση
Björn Ottersten
Björn Ottersten
Professor, SnT,University of Luxembourg, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensor array processing based on subspace fitting
M Viberg, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 39 (5), 1110-1121, 1991
9331991
On the complexity of sphere decoding in digital communications
J Jaldén, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 53 (4), 1474-1484, 2005
8272005
Optimal and suboptimal transmit beamforming
M Bengtsson, B Ottersten
CRC press, 2001
812*2001
Detection and estimation in sensor arrays using weighted subspace fitting
M Viberg, B Ottersten, T Kailath
IEEE Transactions on Signal Processing 39 (11), 2436-2449, 1991
6741991
Detection and estimation in sensor arrays using weighted subspace fitting
M Viberg, B Ottersten, T Kailath
IEEE Transactions on Signal Processing 39 (11), 2436-2449, 1991
6691991
Combining beamforming and orthogonal space-time block coding
G Jongren, M Skoglund, B Ottersten
IEEE Transactions on Information Theory 48 (3), 611-627, 2002
6622002
Handbook of antennas in wireless communications
M Bengtsson, B Ottersten
CRC press, 2001
653*2001
Convex optimization-based beamforming
AB Gershman, ND Sidiropoulos, S Shahbazpanahi, M Bengtsson, ...
IEEE Signal Processing Magazine 27 (3), 62-75, 2010
6242010
Exact and large sample maximum likelihood techniques for parameter estimation and detection in array processing
B Ottersten, M Viberg, P Stoica, A Nehorai
Radar array processing, 99-151, 1993
5091993
Spatial division multiple access wireless communication systems
RH Roy III, Ottersten, Bjorn
US Patent 5,515,378, 1996
4521996
Propagation delay estimation in asynchronous direct-sequence code-division multiple access systems
EG Strom, S Parkvall, SL Miller, BE Ottersten
IEEE Transactions on Communications 44 (1), 84-93, 1996
4371996
Optimal multiuser transmit beamforming: A difficult problem with a simple solution structure [lecture notes]
E Bjornson, M Bengtsson, B Ottersten
IEEE Signal Processing Magazine 4 (31), 142-148, 2014
4302014
Estimation of nominal direction of arrival and angular spread using an array of sensors
T Trump, B Ottersten
Signal Processing 50 (1-2), 57-69, 1996
4231996
Optimal Downlink Beamforming Using Semidefinite Optimization
M Bengtsson, B Ottersten
37th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing …, 1999
4121999
Covariance matching estimation techniques for array signal processing applications
B Ottersten, P Stoica, R Roy
Digital Signal Processing 8 (3), 185-210, 1998
4091998
Improving physical layer secrecy using full-duplex jamming receivers
G Zheng, I Krikidis, J Li, AP Petropulu, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 61 (20), 4962-4974, 2013
3952013
Performance analysis of the total least squares ESPRIT algorithm
B Ottersten, M Viberg, T Kailath
IEEE Transactions on signal processing 39 (5), 1122-1135, 1991
3851991
Models for MIMO propagation channels: a review
K Yu, B Ottersten
Wireless communications and mobile computing 2 (7), 653-666, 2002
3442002
Cooperative multicell precoding: Rate region characterization and distributed strategies with instantaneous and statistical CSI
E Björnson, R Zakhour, D Gesbert, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 58 (8), 4298-4310, 2010
3402010
The spectrum efficiency of a base station antenna array system for spatially selective transmission
P Zetterberg, B Ottersten
IEEE Transactions on Vehicular Technology 44 (3), 651-660, 1995
3371995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20