Παρακολούθηση
Vasilios Plakandaras
Vasilios Plakandaras
Assistant Professor, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic connectedness of uncertainty across developed economies: A time-varying approach
N Antonakakis, D Gabauer, R Gupta, V Plakandaras
Economics Letters 166, 63-75, 2018
1542018
Forecasting the US real house price index
V Plakandaras, R Gupta, P Gogas, T Papadimitriou
Economic Modelling 45, 259-267, 2015
1112015
Point and density forecasts of oil returns: The role of geopolitical risks
V Plakandaras, R Gupta, WK Wong
Resources Policy 62, 580-587, 2019
662019
Forecasting daily and monthly exchange rates with machine learning techniques
V Plakandaras, T Papadimitriou, P Gogas
Journal of Forecasting 34 (7), 560-573, 2015
602015
Market sentiment and exchange rate directional forecasting
V Plakandaras, T Papadimitriou, P Gogas, K Diamantaras
Algorithmic Finance, 2015
332015
The depreciation of the pound post-Brexit: Could it have been predicted?
V Plakandaras, R Gupta, ME Wohar
Finance research letters 21, 206-213, 2017
312017
Do leading indicators forecast US recessions? A nonlinear re‐evaluation using historical data
V Plakandaras, J Cunado, R Gupta, ME Wohar
International Finance 20 (3), 289-316, 2017
282017
Public Debt and Private Consumption in OECD countries
P Gogas, T Papadimitriou, V Plakandaras
Journal of Economic Asymmetries 11, 1-7, 2014
242014
Forecasting transportation demand for the US market
V Plakandaras, T Papadimitriou, P Gogas
Transportation Research Part A: Policy and Practice 126, 195-214, 2019
232019
The role of housing sentiment in forecasting US home sales growth: evidence from a Bayesian compressed vector autoregressive model
R Gupta, CK Marco Lau, V Plakandaras, WK Wong
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 2554-2567, 2019
232019
The effects of geopolitical uncertainty in forecasting financial markets: A machine learning approach
V Plakandaras, P Gogas, T Papadimitriou
Algorithms 12 (1), 1, 2018
202018
Forecasting bitcoin returns: is there a role for the US–China trade war?
V Plakandaras, E Bouri, R Gupta
Journal of Risk 23 (3), 2021
182021
Time-varying role of macroeconomic shocks on house prices in the US and UK: evidence from over 150 years of data
V Plakandaras, R Gupta, C Katrakilidis, ME Wohar
Empirical Economics 58 (5), 2249-2285, 2020
182020
Persistence of economic uncertainty: a comprehensive analysis
V Plakandaras, R Gupta, ME Wohar
Applied Economics 51 (41), 4477-4498, 2019
172019
Spillover of sentiment in the European Union: Evidence from time-and frequency-domains
V Plakandaras, AK Tiwari, R Gupta, Q Ji
International Review of Economics & Finance 68, 105-130, 2020
132020
Are BRICS exchange rates chaotic?
V Plakandaras, R Gupta, LA Gil-Alana, ME Wohar
Applied Economics Letters 26 (13), 1104-1110, 2019
132019
The Informational Content of the Term-Spread in Forecasting the US Inflation Rate: A Nonlinear Approach
V Plakandaras, P Gogas, T Papadimitriou, R Gupta
Journal of Forecasting, Early View, 2016
122016
Directional forecasting in financial time series using support vector machines: The USD/Euro exchange rate
V Plakandaras, P Gogas, T Papadimitriou
Journal of Computational Optimisation on Economics and Finance 5 (2), 126-139, 2013
112013
US inflation dynamics on long-range data
V Plakandaras, P Gogas, R Gupta, T Papadimitriou
Applied Economics 47 (36), 3874-3890, 2015
102015
Fiscal shocks and asymmetric effects: a comparative analysis
I Praggidis, P Gogas, V Plakandaras, T Papadimitriou
arXiv preprint arXiv:1312.2693, 2013
102013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20