Παρακολούθηση
Joern Fischer
Joern Fischer
Social-ecological Systems Institute (SESI), Faculty of Sustainability, Leuphana University Lueneburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.leuphana.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Landscape modification and habitat fragmentation: a synthesis
J Fischer, DB Lindenmayer
Global ecology and biogeography 16 (3), 265-280, 2007
26772007
An assessment of the published results of animal relocations
J Fischer, DB Lindenmayer
Biological conservation 96 (1), 1-11, 2000
16312000
Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis
DB Lindenmayer, J Fischer
Island Press, 2006
1245*2006
Leverage points for sustainability transformation
DJ Abson, J Fischer, J Leventon, J Newig, T Schomerus, U Vilsmaier, ...
Ambio 46, 30-39, 2017
10632017
Scattered trees are keystone structures–implications for conservation
AD Manning, J Fischer, DB Lindenmayer
Biological conservation 132 (3), 311-321, 2006
9472006
Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future research
AI Milcu, J Hanspach, D Abson, J Fischer
Ecology and society 18 (3), 2013
9402013
General management principles and a checklist of strategies to guide forest biodiversity conservation
DB Lindenmayer, JF Franklin, J Fischer
Biological conservation 131 (3), 433-445, 2006
8672006
A checklist for ecological management of landscapes for conservation
D Lindenmayer, RJ Hobbs, R Montague‐Drake, J Alexandra, A Bennett, ...
Ecology letters 11 (1), 78-91, 2008
8172008
Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife‐friendly farming?
J Fischer, B Brosi, GC Daily, PR Ehrlich, R Goldman, J Goldstein, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (7), 380-385, 2008
8132008
Biodiversity, ecosystem function, and resilience: ten guiding principles for commodity production landscapes
J Fischer, DB Lindenmayer, AD Manning
Frontiers in Ecology and the Environment 4 (2), 80-86, 2006
7402006
Land sparing versus land sharing: moving forward
J Fischer, DJ Abson, V Butsic, MJ Chappell, J Ekroos, J Hanspach, ...
Conservation Letters 7 (3), 149-157, 2014
5652014
What do conservation biologists publish?
I Fazey, J Fischer, DB Lindenmayer
Biological conservation 124 (1), 63-73, 2005
4582005
Ecosystem services as a boundary object for sustainability
DJ Abson, H Von Wehrden, S Baumgärtner, J Fischer, J Hanspach, ...
Ecological Economics 103, 29-37, 2014
4452014
Advancing sustainability through mainstreaming a social–ecological systems perspective
J Fischer, TA Gardner, EM Bennett, P Balvanera, R Biggs, S Carpenter, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 144-149, 2015
4282015
Tackling the habitat fragmentation panchreston
DB Lindenmayer, J Fischer
Trends in Ecology & Evolution 22 (3), 127-132, 2007
4252007
The focal‐species approach and landscape restoration: a critique
DB Lindenmayer, AD Manning, PL Smith, HP Possingham, J Fischer, ...
Conservation biology 16 (2), 338-345, 2002
4102002
Conservation policy in traditional farming landscapes
J Fischer, T Hartel, T Kuemmerle
Conservation letters 5 (3), 167-175, 2012
3832012
Putting meaning back into “sustainable intensification”
J Loos, DJ Abson, MJ Chappell, J Hanspach, F Mikulcak, M Tichit, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (6), 356-361, 2014
3792014
Reconnecting with nature for sustainability
CD Ives, DJ Abson, H Von Wehrden, C Dorninger, K Klaniecki, J Fischer
Sustainability science 13, 1389-1397, 2018
3292018
Beyond fragmentation: the continuum model for fauna research and conservation in human‐modified landscapes
J Fischer, D B. Lindenmayer
Oikos 112 (2), 473-480, 2006
3212006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20