Παρακολούθηση
Jaime Barnes
Jaime Barnes
Department of Geological Sciences, Jackson School of Geosciences, University of Texas at Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jsg.utexas.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The chlorine isotope composition of the Moon and implications for an anhydrous mantle
ZD Sharp, CK Shearer, KD McKeegan, JD Barnes, YQ Wang
Science 329 (5995), 1050-1053, 2010
1902010
Dehydration of subducting serpentinite: implications for halogen mobility in subduction zones and the deep halogen cycle
T John, M Scambelluri, M Frische, JD Barnes, W Bach
Earth and Planetary Science Letters 308 (1-2), 65-76, 2011
1742011
Chlorine isotope homogeneity of the mantle, crust and carbonaceous chondrites
ZD Sharp, JD Barnes, AJ Brearley, M Chaussidon, TP Fischer, ...
Nature 446 (7139), 1062-1065, 2007
1692007
Water-soluble chlorides in massive seafloor serpentinites: a source of chloride in subduction zones
ZD Sharp, JD Barnes
Earth and Planetary Science Letters 226 (1-2), 243-254, 2004
1402004
A chlorine isotope study of DSDP/ODP serpentinized ultramafic rocks: insights into the serpentinization process
JD Barnes, ZD Sharp
Chemical Geology 228 (4), 246-265, 2006
1162006
Chlorine isotope variations across the Izu-Bonin-Mariana arc
JD Barnes, ZD Sharp, TP Fischer
Geology 36 (11), 883-886, 2008
912008
Interactions between serpentinite devolatilization, metasomatism and strike‐slip strain localization during deep‐crustal shearing in the Eastern Alps
JD Barnes, J Selverstone, ZD Sharp
Journal of Metamorphic Geology 22 (4), 283-300, 2004
852004
An experimental determination of chlorine isotope fractionation in acid systems and applications to volcanic fumaroles
ZD Sharp, JD Barnes, TP Fischer, M Halick
Geochimica et Cosmochimica Acta 74 (1), 264-273, 2010
792010
Chlorine isotope evidence for crustal recycling into the Earth's mantle
T John, GD Layne, KM Haase, JD Barnes
Earth and Planetary Science Letters 298 (1-2), 175-182, 2010
772010
Chlorine isotope variations along the Central American volcanic front and back arc
JD Barnes, ZD Sharp, TP Fischer, DR Hilton, MJ Carr
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 10 (11), 2009
682009
Stable isotope (δ18O, δD, δ37Cl) evidence for multiple fluid histories in mid-Atlantic abyssal peridotites (ODP Leg 209)
JD Barnes, H Paulick, ZD Sharp, W Bach, G Beaudoin
Lithos 110 (1-4), 83-94, 2009
682009
Temporal variations in fumarole gas chemistry at Poás volcano, Costa Rica
TP Fischer, C Ramírez, RA Mora-Amador, DR Hilton, JD Barnes, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 294, 56-70, 2015
592015
Mineralogical control on the chlorine isotope composition of altered oceanic crust
JD Barnes, M Cisneros
Chemical Geology 326, 51-60, 2012
592012
Serpentinization of mantle peridotites along an uplifted lithospheric section, Mid Atlantic Ridge at 11 N
C Boschi, E Bonatti, M Ligi, D Brunelli, A Cipriani, L Dallai, M D'Orazio, ...
Lithos 178, 3-23, 2013
542013
The behavior of halogens during subduction-zone processes
JD Barnes, CE Manning, M Scambelluri, J Selverstone
The role of halogens in terrestrial and extraterrestrial geochemical …, 2018
532018
Petrogenesis of serpentinites from the Franciscan Complex, western California, USA
JD Barnes, R Eldam, CTA Lee, JC Errico, S Loewy, M Cisneros
Lithos 178, 143-157, 2013
492013
Geochemistry of Alpine serpentinites from rifting to subduction: A view across paleogeographic domains and metamorphic grade
JD Barnes, M Beltrando, CTA Lee, M Cisneros, S Loewy, E Chin
Chemical Geology 389, 29-47, 2014
482014
A detailed record of shallow hydrothermal fluid flow in the Sierra Nevada magmatic arc from low-δ18O skarn garnets
ME D’Errico, JS Lackey, BE Surpless, SL Loewy, JL Wooden, JD Barnes, ...
Geology 40 (8), 763-766, 2012
462012
Chlorine isotope geochemistry
JD Barnes, ZD Sharp
Reviews in Mineralogy and Geochemistry 82 (1), 345-378, 2017
452017
Chlorine isotope chemistry of serpentinites from Elba, Italy, as an indicator of fluid source and subsequent tectonic history
JD Barnes, J Selverstone, ZD Sharp
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 7 (8), 2006
452006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20