Παρακολούθηση
Adam Kilgarriff
Adam Kilgarriff
Director (✝2015), Lexical Computing Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sketchengine.co.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Sketch Engine: Ten Years On
A Kilgarriff, V Baisa, J Bušta, M Jakubíček, V Kovář, J Michelfeit, P Rychlý, ...
Lexicography 1 (1), 7-36, 2014
38212014
Introduction to the special issue on the web as corpus
A Kilgarriff, G Grefenstette
Computational linguistics 29 (3), 333-347, 2003
14152003
Introduction to the special issue on the web as corpus
A Kilgarriff, G Grefenstette
Computational linguistics 29 (3), 333-347, 2003
13782003
I don’t believe in word senses
A Kilgarriff
Computers and the Humanities 31, 91-113, 1997
7771997
Comparing corpora
A Kilgarriff
International journal of corpus linguistics 6 (1), 97-133, 2001
7502001
The TenTen Corpus Family
M Jakubíček, A Kilgarriff, V Kovář, P Rychlý, V Suchomel
7th International Corpus Linguistics Conference CL, 125-127, 2013
5932013
Googleology is bad science
A Kilgarriff
Computational linguistics 33 (1), 147-151, 2007
4372007
Language is never, ever, ever, random
A Kilgarriff
Corpus linguistics and linguistic theory 1 (2), 263-276, 2005
3892005
GDEX: Automatically finding good dictionary examples in a corpus
A Kilgarriff, M Husák, K McAdam, M Rundell, P Rychlý
Proceedings of the XIII EURALEX international congress, 425-432, 2008
3702008
ITRI-04-09 The Senseval-3 English lexical sample task
R Mihalcea, T Chklovsky, A Kilgarriff
Information Technology 25, 28, 2004
346*2004
Framework and results for English SENSEVAL
A Kilgarriff, J Rosenzweig
Computers and the Humanities 34 (1-2), 15-48, 2000
3392000
Putting frequencies in the dictionary
A Kilgarriff
International Journal of Lexicography 10 (2), 135-155, 1997
3241997
Simple maths for keywords
A Kilgarriff
Proceedings of the Corpus Linguistics Conference. Liverpool, UK, 2009
2742009
Large linguistically-processed web corpora for multiple languages
M Baroni, A Kilgarriff
Proceedings of the Eleventh Conference of the European Chapter of the …, 2006
2482006
Senseval: An exercise in evaluating word sense disambiguation programs
A Kilgarri
Proc. of the first international conference on language resources and …, 1998
2281998
Word sketch: Extraction and display of significant collocations for lexicography
A Kilgarriff, D Tugwell
Proc ACL workshop on COLLOCATION Computational Extraction Analysis and …, 2001
2202001
Helping our own: The HOO 2011 pilot shared task
R Dale, A Kilgarriff
Proceedings of the 13th European Workshop on Natural Language Generation …, 2011
2162011
BNC database and word frequency lists
A Kilgarriff
http://www. itri. brighton. ac. uk/~ Adam. Kilgarriff/bnc-readme. html, 1995
1921995
Special Issue on SENSEVAL: Evaluating Word Sense Disambiguation Programs
A Kilgarriff, M Palmer
Computers and the Humanities 34, 2000
190*2000
Cleaneval: a Competition for Cleaning Web Pages.
M Baroni, F Chantree, A Kilgarriff, S Sharoff
LREC, 2008
1622008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20