Παρακολούθηση
Michel Deza
Michel Deza
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Encyclopedia of Distances, 2nd Edition
MM Deza, E Deza
Springer, 650 pages, 2013
2930*2013
Encyclopedia of Distances
MM Deza, E Deza
Encyclopedia of Distances, 1-583, 2009
28652009
Geometry of Cuts and Metrics
M Deza, M Laurent
Springer, 588 pages, 1997
14051997
Dictionary of Distances
MM Deza, E Deza
Elsevier, 390 pages, 2006
6142006
Erdös–Ko–Rado theorem—22 years later
M Deza, P Frankl
SIAM Journal on Algebraic Discrete Methods 4 (4), 419-431, 1983
1991983
Figurate numbers
E Deza, M Deza
World Scientific, 456 pages, 2012
1262012
Fullerenes as tilings of surfaces
M Deza, PW Fowler, A Rassat, KM Rogers
Journal of Chemical Information and Computer Sciences 40 (3), 550-558, 2000
1182000
Pentaheptite modifications of the graphite sheet
M Deza, PW Fowler, M Shtogrin, K Vietze
Journal of chemical information and computer sciences 40 (6), 1325-1332, 2000
1012000
Intersection properties of systems of finite sets
M Deza, P Erdos, P Frankl
Proc. of London Math. Society, III, Ser. 36, 369-384, 1978
1001978
Applications of cut polyhedra—II
M Deza, M Laurent
Journal of Computational and Applied Mathematics 55 (2), 217-247, 1994
971994
Facets for the cut cone I
M Deza, M Laurent
Mathematical programming 56 (1), 121-160, 1992
951992
On the Hamming geometry of unitary cubes
M Deza
Doklady Akademii Nauk SSR (in Russian)(resp. Soviet Physics Doklady (English …, 1960
901960
Hypermetrics in geometry of numbers
VP GRISHUKHIN, M LAURENT
Combinatorial Optimization: Papers from the DIMACS Special Year 20, 1, 1995
80*1995
Space fullerenes: computer search for new Frank-Kasper structures II
M Dutour-Sikiric, M Deza
Structural Chemistry 23 (4), 1103-1114, 2012
77*2012
Clique-web facets for multicut polytopes
M Deza, M Grötschel, M Laurent
Mathematics of Operations Research 17 (4), 981-1000, 1992
761992
Clin d'oeil on l_1-embeddable planar graphs
V Chepoi, M Deza, V Grishukhin
Discrete Applied Mathematics 80 (1), 13-20, 1998
741998
The ridge graph of the metric polytope and some relatives
A Deza, M Deza
Polytopes: Abstract, Convex and Computational, 359-372, 1994
741994
The cut cone, L_1-embeddability, complexity, and multicommodity flows
D Avis, M Deza
Networks 21 (6), 595-617, 1991
711991
Une propriété extrémale des plans projectifs finis dans une classe de codes équidistants
M Deza
Discrete Mathematics 6 (4), 343-352, 1973
681973
Espaces metriques plongeables dans un hypercube: aspects combinatoires
P Assouad, M Deza
Annals of Discrete Mathematics 8, 197-210, 1980
661980
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20