Παρακολούθηση
Sulabha K Kulkarni
Sulabha K Kulkarni
Department of Physics, University of Pune and Department of Physics, Indian Institute of Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iiserpune.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extracellular synthesis of silver nanoparticles by a silver-tolerant yeast strain MKY3
M Kowshik, S Ashtaputre, S Kharrazi, W Vogel, J Urban, SK Kulkarni, ...
Nanotechnology 14 (1), 95, 2002
9332002
Nitrate reductase-mediated synthesis of silver nanoparticles from AgNO3
S Anil Kumar, MK Abyaneh, SW Gosavi, SK Kulkarni, R Pasricha, ...
Biotechnology letters 29 (3), 439-445, 2007
6712007
Energetics of nanocrystalline TiO2
MR Ranade, A Navrotsky, HZ Zhang, JF Banfield, SH Elder, A Zaban, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 99 (suppl_2), 6476-6481, 2002
6442002
Microbial synthesis of semiconductor CdS nanoparticles, their characterization, and their use in the fabrication of an ideal diode
M Kowshik, N Deshmukh, W Vogel, J Urban, SK Kulkarni, KM Paknikar
Biotechnology and bioengineering 78 (5), 583-588, 2002
4192002
Nanoshell particles: synthesis, properties and applications
S Kalele, SW Gosavi, J Urban, SK Kulkarni
Current science, 1038-1052, 2006
3732006
Green luminescence from copper doped zinc sulphide quantum particles
AA Khosravi, M Kundu, L Jatwa, SK Deshpande, UA Bhagwat, M Sastry, ...
Applied Physics Letters 67 (18), 2702-2704, 1995
3641995
Grain size effects on H2 gas sensitivity of thick film resistor using SnO2 nanoparticles
SG Ansari, P Boroojerdian, SR Sainkar, RN Karekar, RC Aiyer, ...
Thin solid films 295 (1-2), 271-276, 1997
3531997
Biosynthesis of gold nanoparticles by the tropical marine yeast Yarrowia lipolytica NCIM 3589
M Agnihotri, S Joshi, AR Kumar, S Zinjarde, S Kulkarni
Materials Letters 63 (15), 1231-1234, 2009
3252009
Microbial synthesis of semiconductor PbS nanocrystallites
M Kowshik, W Vogel, J Urban, SK Kulkarni, KM Paknikar
Advanced Materials 14 (11), 815-818, 2002
2992002
Pulsed-laser–induced reactive quenching at liquid-solid interface: Aqueous oxidation of iron
PP Patil, DM Phase, SA Kulkarni, SV Ghaisas, SK Kulkarni, SM Kanetkar, ...
Physical review letters 58 (3), 238, 1987
2581987
Nanotechnology: principles and practices
SK Kulkarni, SK Kulkarni
Springer, 2015
2492015
Influence of biomass and gold salt concentration on nanoparticle synthesis by the tropical marine yeast Yarrowia lipolytica NCIM 3589
PS Pimprikar, SS Joshi, AR Kumar, SS Zinjarde, SK Kulkarni
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 74 (1), 309-316, 2009
2422009
High Coercivity of Oleic Acid Capped CoFe2O4 Nanoparticles at Room Temperature
MV Limaye, SB Singh, SK Date, D Kothari, VR Reddy, A Gupta, V Sathe, ...
The Journal of Physical Chemistry B 113 (27), 9070-9076, 2009
2322009
Room temperature ferromagnetism in undoped and Fe doped ZnO nanorods: Microwave-assisted synthesis
MV Limaye, SB Singh, R Das, P Poddar, SK Kulkarni
Journal of Solid State Chemistry 184 (2), 391-400, 2011
1972011
Manganese doped zinc sulphide nanoparticles by aqueous method
AA Khosravi, M Kundu, BA Kuruvilla, GS Shekhawat, RP Gupta, ...
Applied Physics Letters 67 (17), 2506-2508, 1995
1841995
Effect of Mn 2+ concentration in ZnS nanoparticles on photoluminescence and electron-spin-resonance spectra
PH Borse, D Srinivas, RF Shinde, SK Date, W Vogel, SK Kulkarni
Physical review B 60 (12), 8659, 1999
1751999
Genomic characterization and epidemiology of an emerging SARS-CoV-2 variant in Delhi, India
MS Dhar, R Marwal, R Vs, K Ponnusamy, B Jolly, RC Bhoyar, V Sardana, ...
Science 374 (6570), 995-999, 2021
1702021
Luminescence quenching in ZnS nanoparticles due to Fe and Ni doping
PH Borse, N Deshmukh, RF Shinde, SK Kulkarni
Journal of materials science 34 (24), 6087-6093, 1999
1571999
Investigations on chemically capped CdS, ZnS and ZnCdS nanoparticles
SK Kulkarni, U Winkler, N Deshmukh, PH Borse, R Fink, E Umbach
Applied Surface Science 169, 438-446, 2001
1462001
Structure and stability of monodisperse 1.4-nm ZnS particles stabilized by mercaptoethanol
W Vogel, PH Borse, N Deshmukh, SK Kulkarni
Langmuir 16 (4), 2032-2037, 2000
1402000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20