Παρακολούθηση
Felice Antonio Merra
Felice Antonio Merra
Applied Scientist at Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Survey on Adversarial Recommender Systems: from Attack/Defense Strategies to Generative Adversarial Networks
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
ACM Computing Surveys, 2021
1762021
Elliot: a Comprehensive and Rigorous Framework for Reproducible Recommender Systems Evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
1102021
How dataset characteristics affect the robustness of collaborative recommendation models
Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
582020
TAaMR: Targeted Adversarial Attack against Multimedia Recommender Systems
T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2020
502020
Adversarial Machine Learning in recommender systems (aml-recsys)
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 13th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 869-872, 2020
422020
Sasha: Semantic-aware shilling attacks on recommender systems exploiting knowledge graphs
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
The 17th European Semantic Web Conference (ESWC'20), 307-323, 2020
332020
A Study of Defensive Methods to Protect Visual Recommendation Against Adversarial Manipulation of Images
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
302021
Assessing the Impact of a User-Item Collaborative Attack on Class of Users
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 1st Workshop on the Impact of Recommender Systems Co-located with the …, 2019
252019
MSAP: Multi-Step Adversarial Perturbations on Recommender Systems Embeddings
VW Anelli, A Bellogín, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 34th FLAIRS Conference, 2021
21*2021
Adversarial Recommender Systems: Attack, Defense, and Advances
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 3rd Edition of Recommender Systems Handbook, 2021
202021
A study on the relative importance of convolutional neural networks in visually-aware recommender systems in Proceedings of the IEEE
D Yashar, NT Di, M Daniele, MF Antonio
CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3961-3967, 2021
20*2021
Leveraging Content-Style Item Representation for Visual Recommendation
Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2022), 2022
142022
V-Elliot: Design, Evaluate and Tune Visual Recommender Systems
VW ANELLI, A BELLOGÍN, A FERRARA, D MALITESTA, FA MERRA, ...
The 11th edition of the Italian Information Retrieval Workshop (IIR'21), 2021
142021
Adversarial Learning for Recommendation: Applications for Security and Generative Tasks—Concept to Code
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 14th ACM Conference on Recommender System, RecSys'20, 2020
62020
Formalizing multimedia recommendation through multimodal deep learning
D Malitesta, G Cornacchia, C Pomo, FA Merra, T Di Noia, E Di Sciascio
ACM Transactions on Recommender Systems, 2024
5*2024
Assessing Perceptual and Recommendation Mutation of Adversarially-Poisoned Visual Recommenders (short paper).
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
DP@ AI* IA 2776, 49-56, 2020
52020
The Idiosyncratic Effects of Adversarial Training on Bias in Personalized Recommendation Learning
VW Anelli, T Di Noia, FA Merra
The 15th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'21), 2021
42021
A Formal Analysis of Recommendation Quality of Adversarially-trained Recommenders
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge …, 2021
32021
Knowledge-enhanced Shilling Attacks for Recommendation⋆
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 28th Italian Symposium on Advanced Database Systems (SEBD 2020 …, 2020
32020
Search Filter Ranking with Language-Aware Label Embeddings
J Golebiowski, FA Merra, Z Abedjan, F Biessmann
The 31st The Web Conference 2022, Online,Lyon, France (WWW 2022), 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20