Παρακολούθηση
Felice Antonio Merra
Felice Antonio Merra
Applied Scientist at Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Survey on Adversarial Recommender Systems: from Attack/Defense Strategies to Generative Adversarial Networks
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
ACM Computing Surveys, 2021
1172021
Elliot: a Comprehensive and Rigorous Framework for Reproducible Recommender Systems Evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
592021
How dataset characteristics affect the robustness of collaborative recommendation models
Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
432020
TAaMR: Targeted Adversarial Attack against Multimedia Recommender Systems
T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2020
402020
Adversarial Machine Learning in recommender systems (aml-recsys)
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 13th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 869-872, 2020
342020
Sasha: Semantic-aware shilling attacks on recommender systems exploiting knowledge graphs
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, FA Merra
The 17th European Semantic Web Conference (ESWC'20), 307-323, 2020
322020
Assessing the Impact of a User-Item Collaborative Attack on Class of Users
Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 1st Workshop on the Impact of Recommender Systems Co-located with the …, 2019
232019
A Study of Defensive Methods to Protect Visual Recommendation Against Adversarial Manipulation of Images
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
202021
MSAP: Multi-Step Adversarial Perturbations on Recommender Systems Embeddings
VW Anelli, A Bellogín, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 34th FLAIRS Conference, 2021
17*2021
V-Elliot: Design, Evaluate and Tune Visual Recommender Systems
VW ANELLI, A BELLOGÍN, A FERRARA, D MALITESTA, FA MERRA, ...
The 11th edition of the Italian Information Retrieval Workshop (IIR'21), 2021
122021
A Study on the Relative Importance of Convolutional Neural Networks in Visually-Aware Recommender Systems
Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 4th CVPR Workshop on Computer Vision for Fashion, Art, and Design, 2021
102021
Adversarial Recommender Systems: Attack, Defense, and Advances
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 3rd Edition of Recommender Systems Handbook, 2021
92021
Leveraging Content-Style Item Representation for Visual Recommendation
Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2022), 2022
62022
Adversarial Learning for Recommendation: Applications for Security and Generative Tasks—Concept to Code
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 14th ACM Conference on Recommender System, RecSys'20, 2020
62020
Assessing Perceptual and Recommendation Mutation of Adversarially-Poisoned Visual Recommenders (short paper).
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
DP@ AI* IA, 49-56, 2020
62020
Knowledge-enhanced Shilling Attacks for Recommendation⋆
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
The 28th Italian Symposium on Advanced Database Systems (SEBD 2020 …, 2020
42020
Adversarial Attacks against Visual Recommendation: an Investigation on the Influence of Items' Popularity
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, D Malitesta, FA Merra
OHARS@RecSys '21, 2021
32021
The Idiosyncratic Effects of Adversarial Training on Bias in Personalized Recommendation Learning
VW Anelli, T Di Noia, FA Merra
The 15th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'21), 2021
32021
Understanding the Effects of Adversarial Personalized Ranking Optimization Method on Recommendation Quality
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, FA Merra
AdvML@KDD2021 (No Proceedings), 2021
22021
Assessing Perceptual and Recommendation Mutation of Adversarially-Poisoned Visual Recommenders
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 1st NeurIPS Workshop on Dataset Curation and Security (WDCS@NeurIPS'21), 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20