Παρακολούθηση
Sotiris Ioannidis
Sotiris Ioannidis
Technical University of Crete and Foundation for Research and Technology - Hellas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new wireless communication paradigm through software-controlled metasurfaces
C Liaskos, S Nie, A Tsioliaridou, A Pitsillides, S Ioannidis, I Akyildiz
IEEE communications magazine 56 (9), 162-169, 2018
11502018
Implementing a distributed firewall
S Ioannidis, AD Keromytis, SM Bellovin, JM Smith
Proceedings of the 7th ACM conference on Computer and communications …, 2000
10042000
Gnort: High performance network intrusion detection using graphics processors
G Vasiliadis, S Antonatos, M Polychronakis, EP Markatos, S Ioannidis
International Conference on Recent Advances in Intrusion Detection, 116-134, 2008
4702008
Rage against the Virtual Machine: Hindering Dynamic Analysis of Android Malware
T Petsas, G Voyatzis, E Athanasopoulos, M Polychronakis, S Ioannidis
Proceedings of the Seventh European Workshop on System Security (EuroSec), 6, 2014
3402014
A survey of Twitter research: Data model, graph structure, sentiment analysis and attacks
D Antonakaki, P Fragopoulou, S Ioannidis
Expert systems with applications 164, 114006, 2021
2682021
Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software‐defined metasurfaces with an embedded network of controllers
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, A Pitilakis, F Liu, X Wang, MS Mirmoosa, ...
Advanced optical materials 8 (17), 2000783, 2020
1972020
Regular expression matching on graphics hardware for intrusion detection
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Antonatos, EP Markatos, S Ioannidis
International Conference on Recent Advances in Intrusion Detection, 265-283, 2009
1952009
Face/off: Preventing privacy leakage from photos in social networks
P Ilia, I Polakis, E Athanasopoulos, F Maggi, S Ioannidis
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on computer and communications …, 2015
1932015
MIDeA: a multi-parallel intrusion detection architecture
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Ioannidis
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
1922011
Detecting social network profile cloning
G Kontaxis, I Polakis, S Ioannidis, EP Markatos
2011 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2011
1822011
Review of security and privacy for the Internet of Medical Things (IoMT)
G Hatzivasilis, O Soultatos, S Ioannidis, C Verikoukis, G Demetriou, ...
2019 15th international conference on distributed computing in sensor …, 2019
1712019
Two-factor authentication: is the world ready? Quantifying 2FA adoption
T Petsas, G Tsirantonakis, E Athanasopoulos, S Ioannidis
Proceedings of the eighth european workshop on system security, 1-7, 2015
1512015
we. b: The web of short URLs
D Antoniades, I Polakis, G Kontaxis, E Athanasopoulos, S Ioannidis, ...
Proceedings of the 20th international conference on World Wide Web, 715-724, 2011
1492011
HCFI: Hardware-enforced Control Flow Integrity
N Christoulakis, G Christou, E Athanasopoulos, S Ioannidis
6th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy (CODASPY), 2016
1432016
Using any surface to realize a new paradigm for wireless communications
C Liaskos, A Tsioliaridou, A Pitsillides, S Ioannidis, I Akyildiz
Communications of the ACM 61 (11), 30-33, 2018
1342018
A survey on encrypted network traffic analysis applications, techniques, and countermeasures
E Papadogiannaki, S Ioannidis
ACM Computing Surveys (CSUR) 54 (6), 1-35, 2021
1232021
Realizing wireless communication through software-defined hypersurface environments
C Liaskos, S Nie, A Tsioliaridou, A Pitsillides, S Ioannidis, I Akyildiz
2018 IEEE 19th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2018
1182018
Antisocial networks: Turning a social network into a botnet
E Athanasopoulos, A Makridakis, S Antonatos, D Antoniades, S Ioannidis, ...
International Conference on Information Security, 146-160, 2008
1162008
A Tool for Monitoring and Maintaining System Thrustworthiness at Runtime
A Goldsteen, M Moffie, T Bandyszak, X Mohammadi, Nazila Gol, Chen, ...
1st International Workshop on Requirements for Self-Adaptive and Cyber …, 2015
1122015
A novel communication paradigm for high capacity and security via programmable indoor wireless environments in next generation wireless systems
C Liaskos, S Nie, A Tsioliaridou, A Pitsillides, S Ioannidis, I Akyildiz
Ad Hoc Networks 87, 1-16, 2019
1102019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20