Παρακολούθηση
Antony John Williams, 0000-0002-2668-4821
Antony John Williams, 0000-0002-2668-4821
Center of Computational Toxicology and Exposure, Environmental Protection Agency
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ChemSpider: an online chemical information resource
HE Pence, A Williams
Journal of Chemical Education 87 (11), 1123-1124, 2010
9212010
The CompTox Chemistry Dashboard: a community data resource for environmental chemistry
AJ Williams, CM Grulke, J Edwards, AD McEachran, K Mansouri, ...
Journal of cheminformatics 9 (1), 1-27, 2017
4572017
Online chemical modeling environment (OCHEM): web platform for data storage, model development and publishing of chemical information
I Sushko, S Novotarskyi, R Körner, AK Pandey, M Rupp, W Teetz, ...
Journal of computer-aided molecular design 25 (6), 533-554, 2011
4402011
ToxCast chemical landscape: paving the road to 21st century toxicology
AM Richard, RS Judson, KA Houck, CM Grulke, P Volarath, ...
Chemical research in toxicology 29 (8), 1225-1251, 2016
4012016
Open PHACTS: semantic interoperability for drug discovery
AJ Williams, L Harland, P Groth, S Pettifer, C Chichester, EL Willighagen, ...
Drug discovery today 17 (21-22), 1188-1198, 2012
3482012
In silico repositioning of approved drugs for rare and neglected diseases
S Ekins, AJ Williams, MD Krasowski, JS Freundlich
Drug discovery today 16 (7), 298-310, 2011
2802011
Smart phones, a powerful tool in the chemistry classroom
AJ Williams, HE Pence
Journal of Chemical Education 88 (6), 683-686, 2011
2562011
Major structural components in freshwater dissolved organic matter
B Lam, A Baer, M Alaee, B Lefebvre, A Moser, A Williams, AJ Simpson
Environmental Science & Technology 41 (24), 8240-8247, 2007
2292007
OPERA models for predicting physicochemical properties and environmental fate endpoints
K Mansouri, CM Grulke, RS Judson, AJ Williams
Journal of cheminformatics 10 (1), 1-19, 2018
1992018
Identification of “Known Unknowns” Utilizing Accurate Mass Data and ChemSpider
APVT James L. Little, Antony J. Williams
Journal of the American Society of Mass Spectrometry 23 (1), 179-85, 2012
171*2012
The next generation blueprint of computational toxicology at the US Environmental Protection Agency
RS Thomas, T Bahadori, TJ Buckley, J Cowden, C Deisenroth, ...
Toxicological Sciences 169 (2), 317-332, 2019
1612019
Linking high resolution mass spectrometry data with exposure and toxicity forecasts to advance high-throughput environmental monitoring
JE Rager, MJ Strynar, S Liang, RL McMahen, AM Richard, CM Grulke, ...
Environment international 88, 269-280, 2016
1542016
An ecotoxicological view on neurotoxicity assessment
JB Legradi, C Di Paolo, MHS Kraak, HG Van der Geest, EL Schymanski, ...
Environmental Sciences Europe 30 (1), 1-34, 2018
1472018
Computer-assisted structure verification and elucidation tools in NMR-based structure elucidation
ME Elyashberg, AJ Williams, GE Martin
Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 53 (1-2), 1-104, 2008
1462008
A bibliometric review of drug repurposing
NC Baker, S Ekins, AJ Williams, A Tropsha
Drug discovery today 23 (3), 661-672, 2018
1392018
Integrating tools for non-targeted analysis research and chemical safety evaluations at the US EPA
JR Sobus, JF Wambaugh, KK Isaacs, AJ Williams, AD McEachran, ...
Journal of exposure science & environmental epidemiology 28 (5), 411-426, 2018
1262018
The ChEMBL database as linked open data
EL Willighagen, A Waagmeester, O Spjuth, P Ansell, AJ Williams, ...
Journal of cheminformatics 5 (1), 1-12, 2013
1232013
Towards a gold standard: regarding quality in public domain chemistry databases and approaches to improving the situation.
AJ Williams, S Ekins, V Tkachenko
Drug Discovery Today 17 (13-14), 685-701, 2012
1152012
A combined atomic force microscopy and computational approach for the structural elucidation of breitfussin A and B: Highly modified halogenated dipeptides from Thuiaria breitfussi
KØ Hanssen, B Schuler, AJ Williams, TB Demissie, E Hansen, ...
Angewandte Chemie 124 (49), 12404-12407, 2012
1092012
Structural Revisions of Natural Products by Computer‐Assisted Structure Elucidation (CASE) Systems
M Elyashberg, AJ Williams, K Blinov
Natural Product Reports 27, 1296-1328, 2010
1052010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20