Παρακολούθηση
Salvatore Stagira
Salvatore Stagira
Physics Department, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Isolated single-cycle attosecond pulses
G Sansone, E Benedetti, F Calegari, C Vozzi, L Avaldi, R Flammini, ...
Science 314 (5798), 443-446, 2006
20172006
Absolute-phase phenomena in photoionization with few-cycle laser pulses
GG Paulus, F Grasbon, H Walther, P Villoresi, M Nisoli, S Stagira, E Priori, ...
Nature 414 (6860), 182-184, 2001
9022001
Controlling attosecond electron dynamics by phase-stabilized polarization gating
IJ Sola, E Mével, L Elouga, E Constant, V Strelkov, L Poletto, P Villoresi, ...
Nature physics 2 (5), 319-322, 2006
5812006
Advances in attosecond science
F Calegari, G Sansone, S Stagira, C Vozzi, M Nisoli
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49 (6), 062001, 2016
5442016
Generalized molecular orbital tomography
C Vozzi, M Negro, F Calegari, G Sansone, M Nisoli, S De Silvestri, ...
Nature Physics 7 (10), 822-826, 2011
4512011
Controlling two-center interference in molecular high harmonic generation
C Vozzi, F Calegari, E Benedetti, JP Caumes, G Sansone, S Stagira, ...
Physical review letters 95 (15), 153902, 2005
4472005
Sub-8-fs pulses from an ultrabroadband optical parametric amplifier in the visible
G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri
Optics letters 23 (16), 1283-1285, 1998
4121998
High-energy isolated attosecond pulses generated by above-saturation few-cycle fields
F Ferrari, F Calegari, M Lucchini, C Vozzi, S Stagira, G Sansone, M Nisoli
Nature Photonics 4 (12), 875-879, 2010
3472010
Generation of 3.8-fs pulses from adaptive compression of a cascaded hollow fiber supercontinuum
B Schenkel, J Biegert, U Keller, C Vozzi, M Nisoli, G Sansone, S Stagira, ...
Optics letters 28 (20), 1987-1989, 2003
3352003
A novel-high energy pulse compression system: generation of multigigawatt sub-5-fs pulses.
M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, O Svelto, S Sartania, Z Cheng, ...
Applied Physics B: Lasers & Optics 65 (2), 1997
3031997
Nonadiabatic three-dimensional model of high-order harmonic generation in the few-optical-cycle regime
E Priori, G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, P Villoresi, L Poletto, ...
Physical Review A 61 (6), 063801, 2000
2972000
Millijoule-level phase-stabilized few-optical-cycle infrared parametric source
C Vozzi, F Calegari, E Benedetti, S Gasilov, G Sansone, G Cerullo, ...
Optics letters 32 (20), 2957-2959, 2007
2362007
The ELI-ALPS facility: the next generation of attosecond sources
S Kühn, M Dumergue, S Kahaly, S Mondal, M Füle, T Csizmadia, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 50 (13), 132002, 2017
1972017
Effects of carrier-envelope phase differences of few-optical-cycle light pulses in single-shot high-order-harmonic spectra
M Nisoli, G Sansone, S Stagira, S De Silvestri, C Vozzi, M Pascolini, ...
Physical review letters 91 (21), 213905, 2003
1942003
Ultrafast electronic dynamics in solid and liquid gallium nanoparticles
M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, A Stella, P Tognini, P Cheyssac, ...
Physical review letters 78 (18), 3575, 1997
1421997
Cluster effects in high-order harmonics generated by ultrashort light pulses
C Vozzi, M Nisoli, JP Caumes, G Sansone, S Stagira, S De Silvestri, ...
Applied physics letters 86 (11), 2005
1362005
Nonadiabatic quantum path analysis of high-order harmonic generation: Role of the carrier-envelope phase on short and long paths
G Sansone, C Vozzi, S Stagira, M Nisoli
Physical Review A 70 (1), 013411, 2004
1332004
Above-threshold ionization at the few-cycle limit
F Grasbon, GG Paulus, H Walther, P Villoresi, G Sansone, S Stagira, ...
Physical review letters 91 (17), 173003, 2003
1232003
Ultrafast THz probe of photoinduced polarons in lead-halide perovskites
E Cinquanta, D Meggiolaro, SG Motti, M Gandini, MJP Alcocer, ...
Physical review letters 122 (16), 166601, 2019
1202019
Coherent continuum generation above 100 eV driven by an ir parametric source in a two-color scheme
C Vozzi, F Calegari, F Frassetto, L Poletto, G Sansone, P Villoresi, ...
Physical Review A 79 (3), 033842, 2009
1172009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20