Παρακολούθηση
Syed Aqueel Haider
Syed Aqueel Haider
Manipal Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sproutclass.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Corporate news classification and valence prediction: A supervised approach
SA Haider, R Mehrotra
Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2011
172011
Dictionary based sparse representation for domain adaptation
R Mehrotra, R Agrawal, SA Haider
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
152012
It takes two to tango: Coupled Dictionary Learning for Cross Lingual Information Retrieval
R Mehrotra, D Chu, S Haider, I Kakadiaris
NIPS 2012, 1-5, 2012
12012
Towards Learning Coupled Representations for Cross-Lingual Information Retrieval
R Mehrotra, D Chu, SA Haider, IA Kakadiaris
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4