Παρακολούθηση
Nadir Alvarez
Nadir Alvarez
Adjunct Professor, University of Geneva
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Restriction site‐associated DNA sequencing, genotyping error estimation and de novo assembly optimization for population genetic inference
A Mastretta‐Yanes, N Arrigo, N Alvarez, TH Jorgensen, D Piñero, ...
Molecular ecology resources 15 (1), 28-41, 2015
4172015
The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes
P Librado, N Khan, A Fages, MA Kusliy, T Suchan, L Tonasso-Calvière, ...
Nature 598 (7882), 634-640, 2021
2532021
Genetic consequences of Pleistocene range shifts: contrast between the Arctic, the Alps and the East African mountains
D Ehrich, M Gaudeul, A Assefa, MA Koch, K Mummenhoff, S Nemomissa, ...
Molecular ecology 16 (12), 2542-2559, 2007
2432007
History or ecology? Substrate type as a major driver of patial genetic structure in Alpine plants
N Alvarez, C Thiel‐Egenter, A Tribsch, R Holderegger, S Manel, ...
Ecology letters 12 (7), 632-640, 2009
2182009
An evaluation of new parsimony‐based versus parametric inference methods in biogeography: a case study using the globally distributed plant family Sapindaceae
S Buerki, F Forest, N Alvarez, JAA Nylander, N Arrigo, I Sanmartín
Journal of Biogeography 38 (3), 531-550, 2011
2082011
The taxonomic impediment: a shortage of taxonomists, not the lack of technical approaches
MS Engel, LMP Ceríaco, GM Daniel, PM Dellapé, I Löbl, M Marinov, ...
Zoological Journal of the Linnean Society 193 (2), 381-387, 2021
1982021
Plastid and nuclear DNA markers reveal intricate relationships at subfamilial and tribal levels in the soapberry family (Sapindaceae)
S Buerki, F Forest, P Acevedo-Rodríguez, MW Callmander, JAA Nylander, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 51 (2), 238-258, 2009
1942009
Genetic diversity in widespread species is not congruent with species richness in alpine plant communities
P Taberlet, NE Zimmermann, T Englisch, A Tribsch, R Holderegger, ...
Ecology Letters 15 (12), 1439-1448, 2012
1892012
Evaluating the impact of scoring parameters on the structure of intra-specific genetic variation using RawGeno, an R package for automating AFLP scoring
N Arrigo, JW Tuszynski, D Ehrich, T Gerdes, N Alvarez
Bmc Bioinformatics 10, 1-14, 2009
1872009
Broad‐scale adaptive genetic variation in alpine plants is driven by temperature and precipitation
S Manel, F Gugerli, W Thuiller, N Alvarez, P Legendre, R Holderegger, ...
Molecular Ecology 21 (15), 3729-3738, 2012
1812012
Do Sebacinales commonly associate with plant roots as endophytes?
MA Selosse, MP Dubois, N Alvarez
Mycological Research 113 (10), 1062-1069, 2009
1622009
Hybridization capture using RAD probes (hyRAD), a new tool for performing genomic analyses on collection specimens
T Suchan, C Pitteloud, NS Gerasimova, A Kostikova, S Schmid, N Arrigo, ...
PloS one 11 (3), e0151651, 2016
1582016
The era of reference genomes in conservation genomics
G Formenti, K Theissinger, C Fernandes, I Bista, A Bombarely, C Bleidorn, ...
Trends in ecology & evolution 37 (3), 197-202, 2022
1572022
Forecasting changes in population genetic structure of alpine plants in response to global warming
F Jay, S Manel, N Alvarez, EY Durand, W Thuiller, R Holderegger, ...
Molecular ecology 21 (10), 2354-2368, 2012
1552012
Relationships among levels of biodiversity and the relevance of intraspecific diversity in conservation–a project synopsis
F Gugerli, T Englisch, H Niklfeld, A Tribsch, Z Mirek, M Ronikier, ...
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10 (4), 259-281, 2008
1132008
Genetic structure of Hypochaeris uniflora (Asteraceae) suggests vicariance in the Carpathians and rapid post‐glacial colonization of the Alps from an eastern …
P Mráz, M Gaudeul, D Rioux, L Gielly, P Choler, P Taberlet, ...
Journal of Biogeography 34 (12), 2100-2114, 2007
1112007
Farmers' practices, metapopulation dynamics, and conservation of agricultural biodiversity on-farm: a case study of sorghum among the Duupa in sub-sahelian Cameroon
N Alvarez, E Garine, C Khasah, E Dounias, M Hossaert-McKey, D McKey
Biological Conservation 121 (4), 533-543, 2005
1092005
A new individual‐based spatial approach for identifying genetic discontinuities in natural populations
S Manel, F Berthoud, E Bellemain, M Gaudeul, G Luikart, JE Swenson, ...
Molecular Ecology 16 (10), 2031-2043, 2007
1052007
Predicting present and future intra‐specific genetic structure through niche hindcasting across 24 millennia
A Espíndola, L Pellissier, L Maiorano, W Hordijk, A Guisan, N Alvarez
Ecology Letters 15 (7), 649-657, 2012
1022012
The altitudinal niche‐breadth hypothesis in insect‐plant interactions
S Rasmann, N Alvarez, L Pellissier
Annual Plant Reviews: Insect‐Plant Interactions 47, 339-359, 2014
1002014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20