Παρακολούθηση
Jin Zhang
Jin Zhang
Professor at School of Information Studies, University of Wisconsin Milwaukee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwm.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consumer health information seeking in social media: a literature review
Y Zhao, J Zhang
Health Information & Libraries Journal 34 (4), 268-283, 2017
4992017
Visualization for information retrieval
J Zhang
Springer, 2008
2542008
The impact of webpage content characteristics on webpage visibility in search engine results (Part I)
J Zhang, A Dimitroff
Information Processing & Management 41 (3), 665-690, 2005
1752005
The impact of metadata implementation on webpage visibility in search engine results (Part II)
J Zhang, A Dimitroff
Information processing & management 41 (3), 691-715, 2005
1362005
A novel visualization model for web search results
T Nguyen, J Zhang
IEEE transactions on visualization and computer graphics 12 (5), 981-988, 2006
1002006
Visualization of health‐subject analysis based on query term co‐occurrences
J Zhang, D Wolfram, P Wang, Y Hong, R Gillis
Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 …, 2008
712008
A distance and angle similarity measure method
J Zhang, RR Korfhage
Journal of the American Society for Information Science 50 (9), 772-778, 1999
681999
Finding users’ voice on social media: An investigation of online support groups for autism-affected users on Facebook
Y Zhao, J Zhang, M Wu
International journal of environmental research and public health 16 (23), 4804, 2019
642019
Internet development in China
W Lu, J Du, J Zhang, F Ma, T Le
Journal of Information Science 28 (3), 207-223, 2002
642002
Developing a new similarity measure from two different perspectives
J Zhang, EM Rasmussen
Information Processing & Management 37 (2), 279-294, 2001
632001
Internet search engines’ response to metadata Dublin Core implementation
J Zhang, A Dimitroff
Journal of Information Science 30 (4), 310-320, 2004
542004
A user term visualization analysis based on a social question and answer log
J Zhang, Y Zhao
Information processing & management 49 (5), 1019-1048, 2013
452013
Analysis of RadLex Coverage and Term Co-occurrence in Radiology Reporting Templates
Y Hong, J Zhang, ME Heilbrun, CE Kahn
Journal of Digital Imaging, 1-7, 2011
452011
Meta‐search‐engine feature analysis
J Zhang, C Cheung
Online Information Review 27 (6), 433-441, 2003
442003
Multiple language supports in search engines
J Zhang, S Lin
Online Information Review 31 (4), 516-532, 2007
422007
Public health and social media: A study of Zika virus‐related posts on Yahoo! Answers
J Zhang, Y Chen, Y Zhao, D Wolfram, F Ma
Journal of the Association for Information Science and Technology 71 (3 …, 2020
372020
Applications of inferential statistical methods in library and information science
J Zhang, Y Wang, Y Zhao, X Cai
Data and Information Management 2 (2), 103-120, 2018
372018
Identifying Web search session patterns using cluster analysis: A comparison of three search environments
D Wolfram, P Wang, J Zhang
Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 (5 …, 2009
352009
Image search engine feature analysis
I Hassan, J Zhang
Online information review 25 (2), 103-114, 2001
282001
图书馆专家知识地图的 XTM 构建方法研究
夏立新, 王忠义, 张进
中国图书馆学报, 47-52, 2009
262009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20