Παρακολούθηση
Dimitrios A.Tsamboulas
Dimitrios A.Tsamboulas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The gravity model specification for modeling international trade flows and free trade agreement effects: a 10-year review of empirical studies
K Kepaptsoglou, MG Karlaftis, D Tsamboulas
The open economics journal 3 (1), 2010
3262010
Assessment of a transport policy potential for intermodal mode shift on a European scale
D Tsamboulas, H Vrenken, AM Lekka
Transportation Research Part A: Policy and Practice 41 (8), 715-733, 2007
1732007
Efficiency measurement in public transport: are findings specification sensitive?
MG Karlaftis, D Tsamboulas
Transportation Research Part A: Policy and Practice 46 (2), 392-402, 2012
1552012
Use of multicriteria methods for assessment of transport projects
D Tsamboulas, GS Yiotis, KD Panou
Journal of Transportation Engineering 125 (5), 407-414, 1999
1411999
A tool for prioritizing multinational transport infrastructure investments
DA Tsamboulas
Transport Policy 14 (1), 11-26, 2007
1372007
Freight village evaluation under uncertainty with public and private financing
DA Tsamboulas, S Kapros
Transport Policy 10 (2), 141-156, 2003
1272003
Parking fare thresholds: a policy tool
DA Tsamboulas
Transport Policy 8 (2), 115-124, 2001
1182001
EU involvement in TEN development: network effects and European value added
J van Exel, S Rienstra, M Gommers, A Pearman, D Tsamboulas
Transport policy 9 (4), 299-311, 2002
1072002
Barriers to Sustainable Transport: institutions, regulation and sustainability
P Rietveld, R Stough
Routledge, 2005
912005
EFECT–evaluation framework of environmental impacts and costs of transport initiatives
D Tsamboulas, G Mikroudis
Transportation Research Part D: transport and environment 5 (4), 283-303, 2000
902000
Transport infrastructure provision and operations: Why should governments choose private–public partnership?
D Tsamboulas, A Verma, P Moraiti
Research in Transportation Economics 38 (1), 122-127, 2013
872013
Decision-making process in intermodal transportation
DA Tsamboulas, S Kapros
Transportation Research Record 1707 (1), 86-93, 2000
762000
Passengers’ willingness to pay for airport ground access time savings
DA Tsamboulas, A Nikoleris
Transportation Research Part A: Policy and Practice 42 (10), 1274-1282, 2008
752008
The future of intermodal freight transport: an overview
JW Konings, H Priemus, P Nijkamp
The future of intermodal freight transport: an overview, Edward Elgar …, 2008
732008
Appraisal of Investments in European Nodal Centres for Goods-Freight Village: A Comparative Analysis
T Dimitrios, I Dimitropoulos
Transportation 26 (4), 381-398, 1999
661999
Assessing performance under regulatory evolution: A European transit system perspective
DA Tsamboulas
Journal of urban planning and development 132 (4), 226-234, 2006
572006
Multicriteria approach to the evaluation of intermodal freight villages
S Kapros, K Panou, DA Tsamboulas
Transportation Research Record 1906 (1), 56-63, 2005
562005
Modelling driver choices towards accident risk reduction
G Yannis, A Kanellopoulou, K Aggeloussi, D Tsamboulas
Safety science 43 (3), 173-186, 2005
542005
Modeling airport employees commuting mode choice
D Tsamboulas, AP Evmorfopoulos, P Moraiti
Journal of Air Transport Management 18 (1), 74-77, 2012
332012
Contingency planning and war gaming for the transport operations of the Athens 2004 Olympic Games
I Minis, DA Tsamboulas
Transport Reviews 28 (2), 259-280, 2008
332008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20