Παρακολούθηση
Maria Lavda
Maria Lavda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Antithrombotic therapy in TAVI
M Vavuranakis, K Kalogeras, AM Kolokathis, D Vrachatis, N Magkoutis, ...
Journal of geriatric cardiology: JGC 15 (1), 66, 2018
202018
Antithrombotic therapy in patients undergoing TAVI with concurrent atrial fibrillation. One center experience
M Vavuranakis, K Kalogeras, D Vrachatis, M Kariori, C Moldovan, E Mpei, ...
Journal of thrombosis and thrombolysis 40, 193-197, 2015
182015
TAVI in the case of preexisting mitral prosthesis: tips & tricks and literature review
M Vavuranakis, DA Vrachatis, MG Kariori, C Moldovan, K Kalogeras, ...
J Invasive Cardiol 26 (11), 609-613, 2014
172014
Impact of “high” implantation on functionality of self‐expandable bioprosthesis during the short‐and long‐term outcome of patients who undergo transcatheter aortic valve …
M Vavuranakis, M Kariori, L Scott, K Kalogeras, G Siasos, D Vrachatis, ...
Cardiovascular therapeutics 36 (3), e12330, 2018
142018
Impact of balloon aortic valvuloplasty on transcatheter aortic valve implantation with self-expandable valve
M Vavuranakis, M Lavda, D Vrachatis, TG Papaioannou, K Kalogeras, ...
Journal of cardiology 69 (1), 245-252, 2017
92017
Novel inflammatory indices in aortic disease
M Vavuranakis, M Kariori, D Vrachatis, G Siasos, K Kalogeras, E Bei, ...
Current medicinal chemistry 22 (23), 2762-2772, 2015
72015
Impact of inflammatory process on left ventricular recovery after Transcatheter Aortic Valve Implantation
M Vavuranakis, M Kariori, V Voudris, S Thomopoulou, D Vrachatis, ...
International Journal of Cardiology 168 (4), e118-e120, 2013
72013
Correlation of CoreValve implantation ‘true cover index’with short and mid-term aortic regurgitation: A novel index
M Vavuranakis, K Kalogeras, M Lavda, MA Kolokathis, T Papaioannou, ...
International Journal of Cardiology 223, 482-487, 2016
52016
Residual platelet reactivity after clopidogrel loading in ST-elevation myocardial infarction patients undergoing a delayed catheterization. Impact on long term clinical events
M Vavuranakis, K Kalogeras, N Dagres, M Kariori, D Vrachatis, ...
International journal of cardiology 176 (3), 1292-1293, 2014
52014
Combination of exchange transfusion treatment and hydroxyurea cause beneficial changes to laboratory parameters and clinical outcome in patients with sickle cell disease/beta …
S Delicou, M Lavada, V Argiri
Hematology & Transfusion International Journal 2 (4), 6, 2016
32016
An alternative method of percutaneous mitral valvuloplasty. Matching electrophysiology with interventional cardiology techniques
M Vavuranakis, C Stratos, K Kalogeras, C Aggeli, D Tsiachris, S Vaina, ...
International Journal of Cardiology 191, 294-295, 2015
12015
P1554 A non-invasive vascular multi-marker approach for the detection of coronary artery disease and future adverse events in high cardiovascular risk patients
G Georgiopoulos, M Lavda, T Papaioannou, A Laina, S Georgiou, ...
European Heart Journal 39 (suppl_1), ehy565. P1554, 2018
2018
The cardioprotective effects of flavonoids: a focus on classic cardiovascular risk factors
E Kokkou, N Bozini, M Lavda, K Mourouzis, G Siasos
Hellenic Journal οf Atherosclerosis 8 (2), 2017
2017
Antithrombotic Regimen in Post-TAVR Atrial Fibrillation: Not an Easy Decision
M Vavuranakis, K Kalogeras, G Siasos, M Lavda, D Tousoulis
Cardiovascular Interventions 9 (22), 2365-2366, 2016
2016
TCT-735 CoreValve device implantation ‘true cover index’predicts mid-term aortic regurgitation; a novel index
M Vavuranakis, K Kalogeras, M Lavda, AM Kolokathis, T Papaioannou, ...
Journal of the American College of Cardiology 68 (18S), B297-B297, 2016
2016
Five year all-cause mortality and dual anti-platelet therapy after transcatheter aortic valve implantation
VM Vavuranakis, M Lavda, PT Papaioannou, KAM Kolokathis, ...
EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 1142-1142, 2016
2016
Relation of new morphological features of culprit coronary plaques, as determined by VH-IVUS and a new computational method, with troponin elevation after coronary stenting
T Papaioannou, M Vavuranakis, D Vrachatis, M Lavda, G Siasos, ...
EUROPEAN HEART JOURNAL 37, 875-875, 2016
2016
Correlation of Corevalve Device Implantation ‘Cover Index’With One Month Aortic Regurgitation
M Vavuranakis, K Kalogeras, AM Kolokathis, M Lavda, D Vrachatis, ...
Circulation 132 (suppl_3), A14346-A14346, 2015
2015
TCT-741 Atrial Septal Occlusion: Atrial Disks' Deformation Is Independent Of Waist Deformation
M Vavuranakis, DA Vrachatis, AM Kolokathis, K Kalogeras, ...
Journal of the American College of Cardiology 66 (15S), B302-B303, 2015
2015
High implantation is a new parameter that affects the outcome of patients that undergo transcatheter aortic valve implantation with self-expandable bioprosthesis
M Vavuranakis, M Kariori, V Voudris, G Siasos, K Kalogeras, D Vrachatis, ...
EUROPEAN HEART JOURNAL 36, 955-955, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20