Παρακολούθηση
Iordanis Mourouzis
Iordanis Mourouzis
Ass. Professor of Pharmacology, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hypertension crisis
DP Papadopoulos, I Mourouzis, C Thomopoulos, T Makris, ...
Blood pressure 19 (6), 328-336, 2010
1692010
Long-term thyroid hormone administration reshapes left ventricular chamber and improves cardiac function after myocardial infarction in rats
C Pantos, I Mourouzis, K Markakis, N Tsagoulis, M Panagiotou, ...
Basic research in cardiology 103, 308-318, 2008
1342008
Thyroid hormone attenuates cardiac remodeling and improves hemodynamics early after acute myocardial infarction in rats
C Pantos, I Mourouzis, K Markakis, A Dimopoulos, C Xinaris, AD Kokkinos, ...
European journal of cardio-thoracic surgery 32 (2), 333-339, 2007
1272007
Thyroid hormone improves postischaemic recovery of function while limiting apoptosis: a new therapeutic approach to support hemodynamics in the setting of ischaemia-reperfusion?
C Pantos, I Mourouzis, T Saranteas, G Clavé, H Ligeret, ...
Basic Research in Cardiology 104, 69-77, 2009
1242009
Long-term thyroxine administration protects the heart in a pattern similar to ischemic preconditioning
CI Pantos, VA Malliopoulou, IS Mourouzis, EP Karamanoli, IA Paizis, ...
Thyroid 12 (4), 325-329, 2002
1202002
Thyroid hormone and recovery of cardiac function in patients with acute myocardial infarction: a strong association?
I Lymvaios, I Mourouzis, DV Cokkinos, MA Dimopoulos, ST Toumanidis, ...
European Journal of Endocrinology 165 (1), 107-114, 2011
1102011
Propylthiouracil-induced hypothyroidism is associated with increased tolerance of the isolated rat heart to ischaemia-reperfusion
C Pantos, V Malliopoulou, I Mourouzis, K Sfakianoudis, S Tzeis, ...
Journal of Endocrinology 178 (3), 427-436, 2003
912003
Thyroid hormone and cardioprotection: study of p38 MAPK and JNKs during ischaemia and at reperfusion in isolated rat heart
C Pantos, V Malliopoulou, I Paizis, P Moraitis, I Mourouzis, S Tzeis, ...
Cardiac Cell Biology, 173-180, 2003
902003
Thyroid hormone is a critical determinant of myocardial performance in patients with heart failure: potential therapeutic implications
C Pantos, A Dritsas, I Mourouzis, A Dimopoulos, G Karatasakis, ...
European Journal of Endocrinology 157 (4), 515-520, 2007
842007
Thyroid hormone receptors α1 and β1 are downregulated in the post-infarcted rat heart: consequences on the response to ischaemia-reperfusion
C Pantos, I Mourouzis, T Saranteas, I Paizis, C Xinaris, V Malliopoulou, ...
Basic Research in Cardiology 100, 422-432, 2005
822005
Thyroid hormone receptor α1 downregulation in postischemic heart failure progression: the potential role of tissue hypothyroidism
C Pantos, I Mourouzis, G Galanopoulos, M Gavra, P Perimenis, D Spanou, ...
Hormone and Metabolic Research 42 (10), 718-724, 2010
802010
Thyroid hormone changes cardiomyocyte shape and geometry via ERK signaling pathway: potential therapeutic implications in reversing cardiac remodeling?
C Pantos, C Xinaris, I Mourouzis, V Malliopoulou, E Kardami, ...
Molecular and cellular biochemistry 297, 65-72, 2007
802007
Thyroid hormone and “cardiac metamorphosis”: potential therapeutic implications
C Pantos, I Mourouzis, C Xinaris, Z Papadopoulou-Daifoti, D Cokkinos
Pharmacology & Therapeutics 118 (2), 277-294, 2008
752008
New insights into the role of thyroid hormone in cardiac remodeling: time to reconsider?
C Pantos, I Mourouzis, DV Cokkinos
Heart failure reviews 16, 79-96, 2011
742011
Hyperthyroid hearts display a phenotype of cardioprotection against ischemic stress: a possible involvement of heat shock protein 70
C Pantos, V Malliopoulou, I Mourouzis, A Thempeyioti, I Paizis, ...
Hormone and Metabolic Research 38 (05), 308-313, 2006
732006
Changes in acetylcholinesterase, Na+, K+-ATPase, and Mg2+-ATPase activities in the frontal cortex and the hippocampus of hyper-and hypothyroid adult rats
H Carageorgiou, C Pantos, A Zarros, V Stolakis, I Mourouzis, D Cokkinos, ...
Metabolism 56 (8), 1104-1110, 2007
722007
Masked hypertension and atherogenesis: the impact of apelin and relaxin plasma levels
DP Papadopoulos, I Mourouzis, C Faselis, D Perrea, T Makris, C Tsioufis, ...
The Journal of Clinical Hypertension 15 (5), 333-336, 2013
712013
Thyroxine pretreatment increases basal myocardial heat-shock protein 27 expression and accelerates translocation and phosphorylation of this protein upon ischaemia
C Pantos, V Malliopoulou, I Mourouzis, E Karamanoli, P Moraitis, S Tzeis, ...
European journal of pharmacology 478 (1), 53-60, 2003
712003
Thyroid hormone receptor alpha 1: a switch to cardiac cell “metamorphosis”
C Pantos, C Xinaris, I Mourouzis, P Perimenis, E Politi, D Spanou, ...
J Physiol Pharmacol 59 (2), 253-269, 2008
702008
Time-dependent changes in the expression of thyroid hormone receptor α1 in the myocardium after acute myocardial infarction: possible implications in cardiac remodelling
C Pantos, I Mourouzis, C Xinaris, AD Kokkinos, K Markakis, A Dimopoulos, ...
European Journal of Endocrinology 156 (4), 415-424, 2007
702007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20