Παρακολούθηση
Guo-Jun Qi (齐国君), Fellow of IEEE, and IAPR
Guo-Jun Qi (齐国君), Fellow of IEEE, and IAPR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clustering Multimedia Data
SF Tsai, GJ Qi, S Chang, MH Tsai, T Huang
Data Classification: Algorithms and Applications (edited by Charu Aggarwal), 2014
2463*2014
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
18702015
Multimedia Information Networks in Social Media
GJQ Liangliang Cao, SF Tsai, MH Tsai, AD Pozo, TS Huang, SH Lim, ...
Social Network Data Analytics (edited by Charu Aggarwal), 1-15, 2011
1042*2011
Heterogeneous network embedding via deep architectures
S Chang, W Han, J Tang, GJ Qi, CC Aggarwal, TS Huang
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2015
5882015
Correlative multi-label video annotation
GJ Qi, XS Hua, Y Rui, J Tang, T Mei, HJ Zhang
Proceedings of the 15th ACM international conference on Multimedia, 17-26, 2007
5882007
Unified video annotation via multigraph learning
M Wang, XS Hua, R Hong, J Tang, GJ Qi, Y Song
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19 (5), 733-746, 2009
4992009
Differential recurrent neural networks for action recognition
V Veeriah, N Zhuang, GJ Qi
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 4041-4049, 2015
4732015
Pc-darts: Partial channel connections for memory-efficient architecture search
Y Xu, L Xie, X Zhang, X Chen, GJ Qi, Q Tian, H Xiong
arXiv preprint arXiv:1907.05737, 2019
4212019
Loss-sensitive generative adversarial networks on lipschitz densities
GJ Qi
International Journal of Computer Vision 128 (5), 1118-1140, 2020
3172020
Joint multi-label multi-instance learning for image classification
ZJ Zha, XS Hua, T Mei, J Wang, GJ Qi, Z Wang
2008 ieee conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
3002008
Interleaved group convolutions
T Zhang, GJ Qi, B Xiao, J Wang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 4373-4382, 2017
2822017
Image annotation by kNN-sparse graph-based label propagation over noisily tagged web images
J Tang, R Hong, S Yan, TS Chua, GJ Qi, R Jain
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (2), 1-15, 2011
2682011
Inferring semantic concepts from community-contributed images and noisy tags
J Tang, S Yan, R Hong, GJ Qi, TS Chua
Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, 223-232, 2009
2352009
Task agnostic meta-learning for few-shot learning
MA Jamal, GJ Qi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2342019
Community detection with edge content in social media networks
GJ Qi, CC Aggarwal, T Huang
2012 IEEE 28th International conference on data engineering, 534-545, 2012
2112012
Stock price prediction via discovering multi-frequency trading patterns
L Zhang, C Aggarwal, GJ Qi
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
2102017
Stock price prediction via discovering multi-frequency trading patterns
L Zhang, C Aggarwal, GJ Qi
Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2017
2102017
Two-dimensional active learning for image classification
GJ Qi, XS Hua, Y Rui, J Tang, HJ Zhang
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
1672008
Aet vs. aed: Unsupervised representation learning by auto-encoding transformations rather than data
L Zhang, GJ Qi, L Wang, J Luo
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1602019
Weakly-shared deep transfer networks for heterogeneous-domain knowledge propagation
X Shu, GJ Qi, J Tang, J Wang
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 35-44, 2015
1582015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20