Παρακολούθηση
Fardin Ahmadizar
Fardin Ahmadizar
Dept. of Industrial Engineering, Faculty of Eng, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uok.ac.ir - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel multivariate filter method for feature selection in text classification problems
M Labani, P Moradi, F Ahmadizar, M Jalili
Engineering Applications of Artificial Intelligence 70, 25-37, 2018
1922018
Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm
F Ahmadizar, K Soltanian, F AkhlaghianTab, I Tsoulos
Engineering Applications of Artificial Intelligence 39, 1-13, 2015
1592015
Two-level vehicle routing with cross-docking in a three-echelon supply chain: A genetic algorithm approach
F Ahmadizar, M Zeynivand, J Arkat
Applied Mathematical Modelling 39 (22), 7065-7081, 2015
1002015
A new ant colony algorithm for makespan minimization in permutation flow shops
F Ahmadizar
Computers & industrial engineering 63 (2), 355-361, 2012
742012
Multi-objective genetic algorithm for cell formation problem considering cellular layout and operations scheduling
J Arkat, MH Farahani, F Ahmadizar
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 25 (7), 625-635, 2012
662012
Nutritional assessment of cancer patients in Tehran, Iran
N Khoshnevis, F Ahmadizar, M Alizadeh, ME Akbari
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 13 (4), 1621-1626, 2012
612012
Single-machine batch delivery scheduling with job release dates, due windows and earliness, tardiness, holding and delivery costs
F Ahmadizar, S Farhadi
Computers & Operations Research 53, 194-205, 2015
592015
Reliability optimization of a series system with multiple-choice and budget constraints using an efficient ant colony approach
F Ahmadizar, H Soltanpanah
Expert systems with Applications 38 (4), 3640-3646, 2011
582011
A novel hybrid genetic algorithm for the open shop scheduling problem
F Ahmadizar, M Hosseinabadi Farahani
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 62, 775-787, 2012
542012
Group shops scheduling with makespan criterion subject to random release dates and processing times
F Ahmadizar, M Ghazanfari, SMTF Ghomi
Computers & Operations Research 37 (1), 152-162, 2010
462010
Artificial neural networks generation using grammatical evolution
K Soltanian, FA Tab, FA Zar, I Tsoulos
2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 1-5, 2013
252013
Group-shop scheduling with sequence-dependent set-up and transportation times
F Ahmadizar, P Shahmaleki
Applied Mathematical Modelling 38 (21-22), 5080-5091, 2014
232014
A stochastic model for the generalised cell formation problem considering machine reliability
J Arkat, F Naseri, F Ahmadizar
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 24 (12), 1095-1102, 2011
232011
Single-machine scheduling with a position-based learning effect and fuzzy processing times
F Ahmadizar, L Hosseini
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 56, 693-698, 2011
192011
Application of chance-constrained programming for stochastic group shop scheduling problem
F Ahmadizar, M Ghazanfari, SMT Fatemi Ghomi
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 42, 321-334, 2009
182009
PGA: a priority-aware genetic algorithm for task scheduling in heterogeneous fog-cloud computing
F Hoseiny, S Azizi, M Shojafar, F Ahmadiazar, R Tafazolli
IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2021
172021
Minimizing makespan in a single-machine scheduling problem with a learning effect and fuzzy processing times
F Ahmadizar, L Hosseini
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 65, 581-587, 2013
172013
Bi-criteria single machine scheduling with a time-dependent learning effect and release times
F Ahmadizar, L Hosseini
Applied Mathematical Modelling 36 (12), 6203-6214, 2012
172012
A hybrid algorithm to minimize makespan for the permutation flow shop scheduling problem
F Ahmadizar, F Barzinpour
International Journal of Computational Intelligence Systems 3 (6), 853-861, 2010
162010
Solving permutation flow shop sequencing using ant colony optimization
F Ahmadizar, F Barzinpour, J Arkat
2007 IEEE international conference on industrial engineering and engineering …, 2007
152007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20