Παρακολούθηση
Francisco Moyano
Francisco Moyano
Ph.D. student at NICS Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling trust dynamics in the Internet of Things
C Fernandez-Gago, F Moyano, J Lopez
Information Sciences 396, 72-82, 2017
1162017
A conceptual framework for trust models
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business …, 2012
722012
A framework for enabling trust requirements in social cloud applications
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
Requirements Engineering 18 (4), 321-341, 2013
282013
Building Trust and Reputation In: A Development Framework for Trust Models Implementation
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
142013
Detecting insider threats: a trust-aware framework
F Paci, C Fernandez-Gago, F Moyano
2013 International Conference on Availability, Reliability and Security, 121-130, 2013
122013
Security mechanisms and access control infrastructure for e-passports and general purpose e-documents
P Najera, F Moyano, J Lopez
Journal of Universal Computer Science 15, 2009
112009
A model-driven approach for engineering trust and reputation into software services
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
Journal of Network and Computer Applications 69, 134-151, 2016
102016
Trust-aware decision-making methodology for cloud sourcing
F Moyano, K Beckers, C Fernandez-Gago
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 136-149, 2014
102014
Towards trust-aware and self-adaptive systems
F Moyano, B Baudry, J Lopez
IFIP International Conference on Trust Management, 255-262, 2013
102013
Towards engineering trust-aware future internet systems
F Moyano, C Fernandez, J Lopez
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 490-501, 2013
92013
A task ordering approach for automatic trust establishment
F Moyano, C Fernandez-Gago, I Agudo, J Lopez
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 75-88, 2012
62012
Engineering trust-and reputation-based security controls for future internet systems
K Beckers, MH paluno, F Moyano, C Fernandez-Gago
Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1344-1349, 2015
42015
Enhanced set of solutions supporting secure service architecture and design
B Baudry, N Plouzeau, M Busch, M Clavel, T Heyman, R Scandariato, ...
42013
Engineering trust-awareness and self-adaptability in services and systems
F Moyano, C Fernandez-Gago, B Baudry, J Lopez
Engineering Secure Future Internet Services and Systems, 180-209, 2014
32014
Security requirement patterns for Future Internet applications, and improved modelling of the scenarios
F Paci, LMS Tran, K Becker, F Moyano, C Fernandez Gago, ...
32013
Implementing trust and reputation systems: A framework for developers’ usage
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
International Workshop on Quantitative Aspects in Security Assurance, Pisa, 2012
32012
Service-Oriented Trust and Reputation Architecture
F Moyano, C Fernandez-Gago, J Lopez
32012
A milestone-driven approach for lab assignments evaluation in information security
D Nuñez, F Moyano, A Nieto, JJ Ortega, I Agudo-Ruiz, J Lopez
12014
Enhancing problem frames with trust and reputation for analyzing smart grid security requirements
F Moyano, C Fernandez-Gago, K Beckers, M Heisel
International Workshop on Smart Grid Security, 166-180, 2014
12014
Detecting insider threats: A trust-aware framework
F Moyano, C Fernandez-Gago, F Paci
Proceedings of the 8th International Conference on Availability, Reliability …, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20