Παρακολούθηση
Edward Dawson
Edward Dawson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qut.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Twisted Edwards curves revisited
H Hisil, KKH Wong, G Carter, E Dawson
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2008
2652008
Multistage secret sharing based on one-way function
J He, E Dawson
Electronics Letters 30 (19), 1591-1592, 1994
2611994
Heuristic design of cryptographically strong balanced Boolean functions
W Millan, A Clark, E Dawson
International conference on the theory and applications of cryptographic …, 1998
1841998
Secure key issuing in ID-based cryptography
B Lee, C Boyd, E Dawson, K Kim, J Yang, S Yoo
Proceedings of the second workshop on Australasian information security …, 2004
1822004
Providing receipt-freeness in mixnet-based voting protocols
B Lee, C Boyd, E Dawson, K Kim, J Yang, S Yoo
International conference on information security and cryptology, 245-258, 2003
1782003
Multisecret-sharing scheme based on one-way function
J He, E Dawson
Electronics Letters 31 (2), 93-95, 1995
1641995
A novel identity-based strong designated verifier signature scheme
B Kang, C Boyd, ED Dawson
Journal of Systems and Software 82 (2), 270-273, 2009
1332009
PKI, elliptic curve cryptography, and digital signatures
WJ Caelli, EP Dawson, SA Rea
Computers & Security 18 (1), 47-66, 1999
1291999
SKMA-A key management architecture for SCADA systems
R Dawson, C Boyd, E Dawson, J Gonzalez Nieto
ACSW Frontiers 2006: Proceedings of the 4th Australasian Symposium on Grid …, 2006
1262006
A computer package for measuring the strength of encryption algorithms
H Gustafson, E Dawson, L Nielsen, W Caelli
Computers & Security 13 (8), 687-697, 1994
1111994
Evolutionary heuristics for finding cryptographically strong S-boxes
W Millan, L Burnett, G Carter, A Clark, E Dawson
International Conference on Information and communications security, 263-274, 1999
1041999
Smart hill climbing finds better boolean functions
W Millan, A Clark, E Dawson
Workshop on Selected Areas in Cryptology 1997, 50-63, 1997
1021997
An effective genetic algorithm for finding highly nonlinear Boolean functions
W Millan, A Clark, E Dawson
International conference on information and communications security, 149-158, 1997
1011997
Design and cryptanalysis of transform-based analog speech scramblers
B Goldburg, S Sridharan, E Dawson
IEEE Journal on Selected areas in Communications 11 (5), 735-744, 1993
991993
Fast Fourier transform based speech encryption system
S Sridharan, E Dawson, B Goldburg
IEE Proceedings I-Communications, Speech and Vision 138 (3), 215-223, 1991
941991
Bit-pattern based integral attack
M Z’aba, H Raddum, M Henricksen, E Dawson
Fast Software Encryption, 363-381, 2008
932008
Automated cryptanalysis of XOR plaintext strings
E Dawson, L Nielsen
Cryptologia 20 (2), 165-181, 1996
831996
Dragon: A fast word based stream cipher
K Chen, M Henricksen, W Millan, J Fuller, L Simpson, E Dawson, HJ Lee, ...
International Conference on Information Security and Cryptology, 33-50, 2004
812004
The breadth of Shamir's secret-sharing scheme
E Dawson, D Donovan
Computers & Security 13 (1), 69-78, 1994
801994
The LILI-128 keystream generator
E Dawson, A Clark, J Golic, W Millan, L Penna, L Simpson
Proceedings of first NESSIE workshop, 2000
772000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20