Παρακολούθηση
Dimitris papoulis
Dimitris papoulis
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of clays, clay minerals and clay-based materials for nitrate removal from water systems: A review
CV Lazaratou, DV Vayenas, D Papoulis
Applied Clay Science 185, 105377, 2020
1802020
Palygorskite-and Halloysite-TiO2 nanocomposites: Synthesis and photocatalytic activity
D Papoulis, S Komarneni, A Nikolopoulou, P Tsolis-Katagas, ...
Applied Clay Science 50 (1), 118-124, 2010
1562010
Halloysite–TiO2 nanocomposites: Synthesis, characterization and photocatalytic activity
D Papoulis, S Komarneni, D Panagiotaras, E Stathatos, D Toli, ...
Applied Catalysis B: Environmental 132, 416-422, 2013
1232013
Halloysite based nanocomposites and photocatalysis: A Review
D Papoulis
Applied Clay Science 168, 164-174, 2019
1192019
TiO2/palygorskite composite nanocrystalline films prepared by surfactant templating route: Synergistic effect to the photocatalytic degradation of an azo-dye in water
E Stathatos, D Papoulis, CA Aggelopoulos, D Panagiotaras, ...
Journal of Hazardous materials 211, 68-76, 2012
992012
Progressive stages in the formation of kaolin minerals of different morphologies in the weathering of plagioclase
D Papoulis, P Tsolis-Katagas, C Katagas
Clays and clay minerals 52, 275-286, 2004
812004
Solvothermal preparation of TiO2/saponite nanocomposites and photocatalytic activity
A Nikolopoulou, D Papoulis, S Komarneni, P Tsolis-Katagas, ...
Applied Clay Science 46 (4), 363-368, 2009
592009
Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaolinite minerals: a combined ATR-FTIR and 1H NMR study
IA Vasiliadou, D Papoulis, CV Chrysikopoulos, D Panagiotaras, ...
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 84 (2), 354-359, 2011
552011
Halloysite and sepiolite–TiO2 nanocomposites: Synthesis characterization and photocatalytic activity in three aquatic wastes
D Papoulis, D Panagiotaras, P Tsigrou, KC Christoforidis, C Petit, ...
Materials Science in Semiconductor Processing 85, 1-8, 2018
522018
Solar and visible light photocatalytic enhancement of halloysite nanotubes/gC 3 N 4 heteroarchitectures
KC Christoforidis, M Melchionna, T Montini, D Papoulis, E Stathatos, ...
RSC advances 6 (89), 86617-86626, 2016
512016
Monazite alteration mechanisms and depletion measurements in kaolins
D Papoulis, P Tsolis-Katagas, C Katagas
Applied Clay Science 24 (3-4), 271-285, 2004
512004
Three-phase nanocomposites of two nanoclays and TiO2: Synthesis, characterization and photacatalytic activities
D Papoulis, S Komarneni, D Panagiotaras, E Stathatos, KC Christoforidis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 147, 526-533, 2014
492014
Clay minerals used in sanitary landfills for the retention of organic and inorganic pollutants
E Koutsopoulou, D Papoulis, P Tsolis-Katagas, M Kornaros
Applied Clay Science 49 (4), 372-382, 2010
482010
AgCl and BiOCl composited with NiFe-LDH for enhanced photo-degradation of Rhodamine B
D Huang, J Ma, L Yu, D Wu, K Wang, M Yang, D Papoulis, S Komarneni
Separation and Purification Technology 156, 789-794, 2015
462015
Public perception of climate change in a period of economic crisis
D Papoulis, D Kaika, C Bampatsou, E Zervas
Climate 3 (3), 715-726, 2015
462015
The influence of alteration of aggregates on the quality of the concrete: A case study from serpentinites and andesites from central Macedonia (North Greece)
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, PM Stamatis, B Tsikouras, ...
Geosciences 8 (4), 115, 2018
452018
Palygorskite–TiO2 nanocomposites: part 1. Synthesis and characterization
D Papoulis, S Komarneni, D Panagiotaras, A Nikolopoulou, H Li, S Yin, ...
Applied clay science 83, 191-197, 2013
452013
Cation exchange processes and human activities in unconfined aquifers
G Panagopoulos, N Lambrakis, P Tsolis-Katagas, D Papoulis
Environmental Geology 46, 542-552, 2004
432004
Sepiolite/TiO2 and metal ion modified sepiolite/TiO2 nanocomposites: synthesis, characterization and photocatalytic activity in abatement of NOx gases
D Papoulis, K Somalakidi, N Todorova, C Trapalis, D Panagiotaras, ...
Applied clay science 179, 105156, 2019
422019
Effect of plant extracts on the characteristics of silver nanoparticles for topical application
IK Siakavella, F Lamari, D Papoulis, M Orkoula, P Gkolfi, M Lykouras, ...
Pharmaceutics 12 (12), 1244, 2020
412020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20