Παρακολούθηση
Andrey A. Grachev
Andrey A. Grachev
US Army Research Laboratory, Boundary Layer Research Team / Atmospheric Dynamics & Analytics Branch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bulk parameterization of air–sea fluxes: Updates and verification for the COARE algorithm
CW Fairall, EF Bradley, JE Hare, AA Grachev, JB Edson
Journal of climate 16 (4), 571-591, 2003
27122003
The critical Richardson number and limits of applicability of local similarity theory in the stable boundary layer
AA Grachev, EL Andreas, CW Fairall, PS Guest, POG Persson
Boundary-layer meteorology 147, 51-82, 2013
2472013
SHEBA flux–profile relationships in the stable atmospheric boundary layer
AA Grachev, EL Andreas, CW Fairall, PS Guest, POG Persson
Boundary-layer meteorology 124, 315-333, 2007
2462007
Stable boundary-layer scaling regimes: The SHEBA data
AA Grachev, CW Fairall, POG Persson, EL Andreas, PS Guest
Boundary-Layer Meteorology 116, 201-235, 2005
2272005
Upward momentum transfer in the marine boundary layer
AA Grachev, CW Fairall
Journal of physical oceanography 31 (7), 1698-1711, 2001
2062001
The MATERHORN: Unraveling the intricacies of mountain weather
HJS Fernando, ER Pardyjak, S Di Sabatino, FK Chow, SFJ De Wekker, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 96 (11), 1945-1967, 2015
1902015
Dependence of the Monin–Obukhov stability parameter on the bulk Richardson number over the ocean
AA Grachev, CW Fairall
Journal of Applied Meteorology 36 (4), 406-414, 1997
1771997
Parametrizing turbulent exchange over summer sea ice and the marginal ice zone
EL Andreas, TW Horst, AA Grachev, POG Persson, CW Fairall, PS Guest, ...
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 136 (649), 927-943, 2010
1632010
Review of wave‐turbulence interactions in the stable atmospheric boundary layer
J Sun, CJ Nappo, L Mahrt, D Belušić, B Grisogono, DR Stauffer, M Pulido, ...
Reviews of geophysics 53 (3), 956-993, 2015
1582015
Wind stress vector over ocean waves
AA Grachev, CW Fairall, JE Hare, JB Edson, SD Miller
Journal of Physical Oceanography 33 (11), 2408-2429, 2003
1532003
Evaluations of the von Kármán constant in the atmospheric surface layer
EL Andreas, KJ Claffey, RE Jordan, CW Fairall, PS Guest, POG Persson, ...
Journal of Fluid Mechanics 559, 117-149, 2006
1282006
Parameterizing turbulent exchange over sea ice in winter
EL Andreas, POG Persson, AA Grachev, RE Jordan, TW Horst, PS Guest, ...
Journal of Hydrometeorology 11 (1), 87-104, 2010
1182010
An evaluation of the flux–gradient relationship in the stable boundary layer
Z Sorbjan, AA Grachev
Boundary-layer meteorology 135, 385-405, 2010
1112010
The influence of large convective eddies on the surface‐layer turbulence
SS Zilitinkevich, JCR Hunt, IN Esau, AA Grachev, DP Lalas, E Akylas, ...
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the …, 2006
1112006
Convective profile constants revisited
AA Grachev, CW Fairall, EF Bradley
Boundary-layer meteorology 94, 495-515, 2000
1092000
CASPER: Coupled air–sea processes and electromagnetic ducting research
Q Wang, DP Alappattu, S Billingsley, B Blomquist, RJ Burkholder, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 99 (7), 1449-1471, 2018
1052018
On the turbulent Prandtl number in the stable atmospheric boundary layer
AA Grachev, EL Andreas, CW Fairall, PS Guest, POG Persson
Boundary-layer meteorology 125, 329-341, 2007
992007
A study of boundary layer behavior associated with high NO concentrations at the South Pole using a minisodar, tethered balloon, and sonic anemometer
W Neff, D Helmig, A Grachev, D Davis
Atmospheric Environment 42 (12), 2762-2779, 2008
892008
Structure of turbulence in katabatic flows below and above the wind-speed maximum
AA Grachev, LS Leo, SD Sabatino, HJS Fernando, ER Pardyjak, ...
Boundary-layer meteorology 159, 469-494, 2016
802016
NOTES and CORRESPONDECEScaling reasoning and field data on the sea surface roughness lengths for scalars
SS Zilitinkevich, AA Grachev, CW Fairall
Journal of the Atmospheric Sciences 58 (3), 320-325, 2001
682001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20