Παρακολούθηση
Stephen Fink
Stephen Fink
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Serverless computing: Current trends and open problems
I Baldini, P Castro, K Chang, P Cheng, S Fink, V Ishakian, N Mitchell, ...
Research advances in cloud computing, 1-20, 2017
8102017
The Jalapeno virtual machine
B Alpern, CR Attanasio, JJ Barton, MG Burke, P Cheng, JD Choi, ...
IBM Systems Journal 39 (1), 211-238, 2000
8102000
Adaptive optimization in the Jalapeno JVM
M Arnold, S Fink, D Grove, M Hind, PF Sweeney
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2000
6362000
TAJ: effective taint analysis of web applications
O Tripp, M Pistoia, SJ Fink, M Sridharan, O Weisman
ACM Sigplan Notices 44 (6), 87-97, 2009
4942009
The Jalapeno dynamic optimizing compiler for Java
MG Burke, JD Choi, S Fink, D Grove, M Hind, V Sarkar, MJ Serrano, ...
Proceedings of the ACM 1999 conference on Java Grande, 129-141, 1999
4171999
Effective typestate verification in the presence of aliasing
SJ Fink, E Yahav, N Dor, G Ramalingam, E Geay
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 17 (2), 1-34, 2008
3452008
The Jikes Research Virtual Machine project: Building an open-source research community
B Alpern, S Augart, SM Blackburn, M Butrico, A Cocchi, P Cheng, J Dolby, ...
IBM Systems Journal 44 (2), 399-417, 2005
3442005
Thin slicing
M Sridharan, SJ Fink, R Bodik
Proceedings of the 28th ACM SIGPLAN conference on programming language …, 2007
3142007
Static specification mining using automata-based abstractions
S Shoham, E Yahav, S Fink, M Pistoia
Proceedings of the 2007 International Symposium on Software Testing and …, 2007
2722007
A survey of adaptive optimization in virtual machines
M Arnold, SJ Fink, D Grove, M Hind, PF Sweeney
Proceedings of the IEEE 93 (2), 449-466, 2005
2702005
A survey of adaptive optimization in virtual machines
M Arnold, SJ Fink, D Grove, M Hind, PF Sweeney
Proceedings of the IEEE 93 (2), 449-466, 2005
2702005
Design, implementation and evaluation of adaptive recompilation with on-stack replacement
SJ Fink, F Qian
International Symposium on Code Generation and Optimization, 2003. CGO 2003 …, 2003
2022003
Method for characterizing program execution by periodic call stack inspection
MR Arnold, SJ Fink, DP Grove, MJ Hind, PF Sweeney, J Whaley
US Patent 6,857,120, 2005
1762005
Snugglebug: a powerful approach to weakest preconditions
S Chandra, SJ Fink, M Sridharan
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2009
1722009
Compiling a high-level language for GPUs: (via language support for architectures and compilers)
C Dubach, P Cheng, R Rabbah, DF Bacon, SJ Fink
ACM SIGPLAN Notices 47 (6), 1-12, 2012
1492012
A comparative study of static and profile-based heuristics for inlining
M Arnold, S Fink, V Sarkar, PF Sweeney
Proceedings of the ACM SIGPLAN workshop on Dynamic and adaptive compilation …, 2000
1382000
The serverless trilemma: Function composition for serverless computing
I Baldini, P Cheng, SJ Fink, N Mitchell, V Muthusamy, R Rabbah, P Suter, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas …, 2017
1362017
Alias analysis for object-oriented programs
M Sridharan, S Chandra, J Dolby, SJ Fink, E Yahav
Aliasing in Object-Oriented Programming. Types, Analysis and Verification …, 2013
1322013
Efficient implementation of Java interfaces: Invokeinterface considered harmless
B Alpern, A Cocchi, S Fink, D Grove
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented …, 2001
1312001
A survey of static analysis methods for identifying security vulnerabilities in software systems
M Pistoia, S Chandra, SJ Fink, E Yahav
IBM systems journal 46 (2), 265-288, 2007
1242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20