Παρακολούθηση
Stephen Fink
Stephen Fink
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Serverless computing: Current trends and open problems
I Baldini, P Castro, K Chang, P Cheng, S Fink, V Ishakian, N Mitchell, ...
Research advances in cloud computing, 1-20, 2017
8762017
The Jalapeno virtual machine
B Alpern, CR Attanasio, JJ Barton, MG Burke, P Cheng, JD Choi, ...
IBM Systems Journal 39 (1), 211-238, 2000
8112000
Adaptive optimization in the Jalapeno JVM
M Arnold, S Fink, D Grove, M Hind, PF Sweeney
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2000
6422000
TAJ: effective taint analysis of web applications
O Tripp, M Pistoia, SJ Fink, M Sridharan, O Weisman
ACM Sigplan Notices 44 (6), 87-97, 2009
5142009
The Jalapeno dynamic optimizing compiler for Java
MG Burke, JD Choi, S Fink, D Grove, M Hind, V Sarkar, MJ Serrano, ...
Proceedings of the ACM 1999 conference on Java Grande, 129-141, 1999
4251999
Effective typestate verification in the presence of aliasing
SJ Fink, E Yahav, N Dor, G Ramalingam, E Geay
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 17 (2), 1-34, 2008
3522008
The Jikes Research Virtual Machine project: Building an open-source research community
B Alpern, S Augart, SM Blackburn, M Butrico, A Cocchi, P Cheng, J Dolby, ...
IBM Systems Journal 44 (2), 399-417, 2005
3512005
Thin slicing
M Sridharan, SJ Fink, R Bodik
Proceedings of the 28th ACM SIGPLAN conference on programming language …, 2007
3272007
Static specification mining using automata-based abstractions
S Shoham, E Yahav, S Fink, M Pistoia
Proceedings of the 2007 International Symposium on Software Testing and …, 2007
2772007
A survey of adaptive optimization in virtual machines
M Arnold, SJ Fink, D Grove, M Hind, PF Sweeney
Proceedings of the IEEE 93 (2), 449-466, 2005
2772005
Design, implementation and evaluation of adaptive recompilation with on-stack replacement
SJ Fink, F Qian
International Symposium on Code Generation and Optimization, 2003. CGO 2003 …, 2003
2062003
Method for characterizing program execution by periodic call stack inspection
MR Arnold, SJ Fink, DP Grove, MJ Hind, PF Sweeney, J Whaley
US Patent 6,857,120, 2005
1812005
Snugglebug: a powerful approach to weakest preconditions
S Chandra, SJ Fink, M Sridharan
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2009
1792009
The serverless trilemma: Function composition for serverless computing
I Baldini, P Cheng, SJ Fink, N Mitchell, V Muthusamy, R Rabbah, P Suter, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas …, 2017
1562017
Compiling a high-level language for GPUs: (via language support for architectures and compilers)
C Dubach, P Cheng, R Rabbah, DF Bacon, SJ Fink
ACM SIGPLAN Notices 47 (6), 1-12, 2012
1482012
A comparative study of static and profile-based heuristics for inlining
M Arnold, S Fink, V Sarkar, PF Sweeney
Proceedings of the ACM SIGPLAN workshop on Dynamic and adaptive compilation …, 2000
1422000
Alias analysis for object-oriented programs
M Sridharan, S Chandra, J Dolby, SJ Fink, E Yahav
Aliasing in Object-Oriented Programming. Types, Analysis and Verification …, 2013
1402013
A survey of static analysis methods for identifying security vulnerabilities in software systems
M Pistoia, S Chandra, SJ Fink, E Yahav
IBM systems journal 46 (2), 265-288, 2007
1322007
Efficient implementation of Java interfaces: Invokeinterface considered harmless
B Alpern, A Cocchi, S Fink, D Grove
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented …, 2001
1272001
Space-and time-efficient implementation of the Java object model
DF Bacon, SJ Fink, D Grove
ECOOP 2002—Object-Oriented Programming: 16th European Conference Málaga …, 2002
1222002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20