Παρακολούθηση
Cornelis van Rijsbergen
Cornelis van Rijsbergen
Professor of Computer Science, Glasgow University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcs.gla.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information Retrieval. 1979
CJ van Rijsbergen
Butterworth, 1979
14931*1979
Probabilistic models of information retrieval based on measuring the divergence from randomness
G Amati, CJ Van Rijsbergen
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 20 (4), 357-389, 2002
13422002
The use of hierarchic clustering in information retrieval
N Jardine, CJ van Rijsbergen
Information storage and retrieval 7 (5), 217-240, 1971
7581971
the geometry of information retrieval
CJ van Rijsbergen
Cambridge University Press, 2004
6972004
A theoretical basis for the use of co‐occurrence data in information retrieval
CJ Van Rijsbergen
Journal of documentation 33 (2), 106-119, 1977
6831977
A non-classical logic for information retrieval
CJ Van Rijsbergen
The computer journal 29 (6), 481-485, 1986
6511986
New models in probabilistic information retrieval
CJ Van Rijsbergen, SE Robertson, MF Porter
British Library Research and Development Department, 1980
3841980
Foundation of evaluation
CJ Van Rijsbergen
Journal of documentation 30 (4), 365-373, 1974
3711974
“Is this document relevant?… probably” a survey of probabilistic models in information retrieval
F Crestani, M Lalmas, CJ Van Rijsbergen, I Campbell
ACM Computing Surveys (CSUR) 30 (4), 528-552, 1998
3631998
Probabilistic Models of Indexing and Searching.
SE Robertson, CJ van Rijsbergen, MF Porter
SIGIR 80, 35-56, 1980
3291980
Information retrieval test collections
K Sparck Jones, CJ Van Rijsbergen
Journal of documentation 32 (1), 59-75, 1976
2711976
An evaluation of feedback in document retrieval using co‐occurrence data
DJ Harper, CJ Van Rijsbergen
Journal of documentation 34 (3), 189-216, 1978
2571978
The effectiveness of query-specific hierarchic clustering in information retrieval
A Tombros, R Villa, CJ Van Rijsbergen
Information processing & management 38 (4), 559-582, 2002
2382002
Towards an information logic
CJ van Rijsbergen
Proceedings of the 12th annual international ACM SIGIR conference on …, 1989
2321989
The potential and actual effectiveness of interactive query expansion
M Magennis, CJ van Rijsbergen
Proceedings of the 20th annual international ACM SIGIR conference on …, 1997
2061997
The retrieval effects of query expansion on a feedback document retrieval system
AF Smeaton, CJ van Rijsbergen
The Computer Journal 26 (3), 239-246, 1983
2041983
The selection of good search terms
CJ Van Rijsbergen, DJ Harper, MF Porter
Information Processing & Management 17 (2), 77-91, 1981
1951981
The ostensive model of developing information needs
I Campbell, CJ van Rijsbergen
Proceedings of the 3rd international conference on conceptions of library …, 1996
1591996
Evaluating implicit feedback models using searcher simulations
RW White, I Ruthven, JM Jose, CJV Rijsbergen
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 23 (3), 325-361, 2005
1522005
Document clustering: An evaluation of some experiments with the Cranfield 1400 collection
CJ Van Rijsbergen, WB Croft
Information Processing & Management 11 (5-7), 171-182, 1975
1311975
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20