Παρακολούθηση
Costin-Gabriel Chiru
Costin-Gabriel Chiru
Associate Professor of Computer Science, Politehnica University from Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2012 Presidential Elections on Twitter--An Analysis of How the US and French Election were Reflected in Tweets
F Nooralahzadeh, V Arunachalam, CG Chiru
2013 19th International Conference on Control Systems and Computer Science …, 2013
442013
Finding student-centered open learning environments on the internet: Automated dialogue assessment in academic virtual communities of practice
N Nistor, Ş Trăuşan-Matu, M Dascălu, H Duttweiler, C Chiru, B Baltes, ...
Computers in Human Behavior 47, 119-127, 2015
382015
Overview and preliminary results of using PolyCAFe for collaboration analysis and feedback generation
T Rebedea, M Dascalu, S Trausan-Matu, D Banica, A Gartner, C Chiru, ...
European Conference on Technology Enhanced Learning, 420-425, 2010
312010
Automatic assessment of collaborative chat conversations with PolyCAFe
T Rebedea, M Dascalu, S Trausan-Matu, G Armitt, C Chiru
European Conference on Technology Enhanced Learning, 299-312, 2011
292011
Movie Recommender system using the user's psychological profile
CG Chiru, C Preda, VN Dinu, M Macri
2015 IEEE international conference on intelligent computer communication and …, 2015
222015
Comparison between LSA-LDA-Lexical Chains.
CG Chiru, T Rebedea, S Ciotec
WEBIST (2), 255-262, 2014
202014
Using the social Web to supplement classical learning
S Trausan-Matu, V Posea, T Rebedea, C Chiru
International Conference on Web-Based Learning, 386-389, 2009
142009
Extraction of socio-semantic data from chat conversations in collaborative learning communities
T Rebedea, S Trausan-Matu, CG Chiru
European Conference on Technology Enhanced Learning, 366-377, 2008
142008
Continuous user authentication using machine learning on touch dynamics
Ş Budulan, E Burceanu, T Rebedea, C Chiru
International Conference on Neural Information Processing, 591-598, 2015
132015
Identificarea actelor de vorbire în dialogurile purtate pe chat
Ş Trăuşan-Matu, C Chiru, R Bogdan
Lucrarile Conferintei ROCHI, Bucharest, 2004
122004
Sentiment-based text segmentation
CG Chiru, AT Hadgu
2nd International Conference on Systems and Computer Science, 234-239, 2013
112013
Archaisms and neologisms identification in texts
C Costin-Gabriel, TE Rebedea
2014 RoEduNet Conference 13th Edition: Networking in Education and Research …, 2014
102014
Repetition and rhythmicity based assessment model for chat conversations
CG Chiru, V Cojocaru, S Trausan-Matu, T Rebedea, D Mihaila
International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, 513-522, 2011
102011
Upb at semeval-2020 task 8: Joint textual and visual modeling in a multi-task learning architecture for memotion analysis
GA Vlad, GE Zaharia, DC Cercel, CG Chiru, S Trausan-Matu
arXiv preprint arXiv:2009.02779, 2020
92020
Identification and classification of the most important moments from students’ collaborative discourses
CG Chiru, S Trausan-Matu
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 330-339, 2012
92012
Upb at semeval-2020 task 12: Multilingual offensive language detection on social media by fine-tuning a variety of bert-based models
MA Tanase, DC Cercel, CG Chiru
arXiv preprint arXiv:2010.13609, 2020
82020
Deliverable 5.3 LTfLL–Learning support and feedback
S Trausan-Matu, P Dessus, T Rebedea, M Loiseau, M Dascalu, D Mihaila, ...
OUNL, 2011
72011
Improving the relevance of search engine results by using semantic information from wikipedia
C Scheau, T Rebedea, C Chiru, S Trausan-Matu
9th RoEduNet IEEE International Conference, 151-156, 2010
72010
Deliverable 5.1 LTfLL–Support and feedback design
S Trausan-Matu, P Dessus, B Lemaire, S Mandin, E Villiot-Leclercq, ...
OUNL, Research report of the LTfLL Project, 2008
7*2008
Upb at semeval-2020 task 6: Pretrained language models for definition extraction
AM Avram, DC Cercel, CG Chiru
arXiv preprint arXiv:2009.05603, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20